Author Archives: Maciej

MCAD – aktualizacja 5.31

MŻELBET 1) W tabeli zestawień stali polecenia ZEST dodano opcję dwóch naddatków: na zakłady prętów i na pręty dodatkowe i montażowe. Obecnie jak użytkownik nie będzie chciał zestawiać stali z naddatkami to przy pytaniu o wartość procentową naddatków należy wpisać … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.31 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.30

MSTAL 1) W poleceniu SSD liczącym i rysującym styki doczołowe poprawiono moduł obliczeniowy oraz generowanie notatek obliczeniowych. Dodano informacje o algorytmie liczenia spoin oraz o wykluczeniu momentów zginających w stykach przegubowych. Dla polecenia SSD umieszczono plik z instrukcją obsługi programu: … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.30 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.27

MSTAL 1) W poleceniu SSD liczącym i rysującym styki doczołowe poprawiono moduł obliczeniowy oraz generowanie notatek obliczeniowych. W oknie obliczeń styków dodano przycisk z informacją w PDF o algorytmie obliczeń styków wykonywanych przez program SSD.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.27 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.26

MSTAL 1) W poleceniu WDLG przy definiowaniu profili stalowych wprowadzono możliwość definiowania indywidualnych blachownic z pasami: dolnym i górnym o różnej szerokości i grubości 2) W poleceniu WDLG dla przekrojów dwuteowych wprowadzono wyświetlanie informacji w oknie dialogowym o nośnościach maksymalnych … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.26 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.25

MSTAL 1) Poprawiono obsługę błędów przy zestawieniach stali. 2) Wprowadzono moduł obliczeniowy w poleceniu SSD do obliczania i rysowania styków doczołowych dwuteowych. 3) Rozszerzono polecenie SSD o bieżące sprawdzanie poprawnych warunków geometrycznych styków doczołowych. MBASE 1) Dodano w poleceniach skalowania … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.25 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.24

MBASE 1) Dodano opcję wstawiania znaku „+” dla rzędnych dodatnich przy wstawianiu i aktualizacji rzędnych kot wysokościowych dla poleceń: EK i AEK. Obecnie w pliku mcad.ini przy etykiecie [Koty +] można zmienić domyślne ustawienie. Należy wpisać 1 w przypadku gdy … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.24 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.23

MBASE 1) Zmieniono polecenie MHE służące do kreskowania wielu wybranych obiektów. Obecnie każdy z wybranych wspólnie obiektów ma swoje własne niezależne kreskowanie. Poprzednio program kreskował wszystkie wybrane obiekty jednym wspólnym 2) Wprowadzono nowe polecenie do ustawienia grubości wybranych (wskazanych warstw). Po … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.23 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.22

MSTAL 1) Poprawiono rysowanie dokładne śrub w widoku poleceniem SRW. Teraz odpowiednie składniki śruby rysowane są jako bloki. 2) Rozszerzono możliwości rysowania styków doczołowych poleceniem SSD.  Dodano rysowanie styków z boku i z góry. Dodano moduł sprawdzania warunków geometrycznych styku 3) … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.22 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.21

MBASE 1) Poprawiono polecenie TWB do tworzenia własnych warstw w standardzie MCADa. Teraz w nazwach warstw rozróżniane są duże i małe litery. 2) Poprawiono wstawianie w MCAD bloków z atrybutami. Wcześniej były problemy z kontrolą zmiennej „ATTDIA” i „ATTREQ”. 3) … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.21 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.20

MŻELBET 1) Poprawiono zestawienia stali, polecenie ZEST. W przypadku, gdy zestawia się pręty, których liczba sztuk wynosi zero przy zestawianiu stali wprowadzono monit informujący, że w tabeli występują pozycje, których liczba sztuk wynosi 0 (zero). MBASE 1) Poprawiono polecenie DF … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.20 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.19

UWAGA. Poprawka 5.19 wymaga wczytania nowego menu MCADa. Aby wczytać nowe menu MCADa należy wpisać polecenie MCAD MBASE – Dodano nowe polecenia: SKOT – skalowanie kot wysokościowych wyborem. Skalowanie odbywa się względem punktów wstawienia poszczególnych kot. LKOT – lustrzane odbicie … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.19 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.18

MPLOT – Zmieniono wybieranie folderów w oknie MPLOT. Obecnie można bez problemów generować pliki w lokalizacjach sieciowych. Możliwe jest również ręczne wpisywanie katalogu, w którym będą generowane pliki MPLOTa. – Dodano 2 opcje przy generowaniu plików DWG, PLT i PDF. … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.18 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.17

MŻELBET 1) Poprawiono zestawienia stali polecenie ZEST. Wcześniej pojawiały się błędy w oznaczeniach w opisach prętów zliczanych z metra. 2) Poprawiono polecenie SKP skalujące pręty przekrojowe. Teraz zapisują się nowe średnice do danych dodatkowych (informacyjnych) modyfikowanych prętów. 3) Wprowadzono nowe … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.17 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.16

MŻELBET 1) Poprawiono polecenie KWOP kopiujące styl opisu prętów żelbetowych. Wcześniej nie było ustawione cofanie i nie było obsługi błędów. 2) Dodano nowe polecenie SWOP, które umożliwia kopiowanie styli między opisami elementów do zestawień. Należy najpierw kliknąć na opis, którego … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Tagged | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.16 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.15

MBASE 1) Dodano nowe polecenie IOO – globalna zamiana obiektów z polami (fieldami) na zwykłe obiekty tekstowe. 2) Zmodyfikowano polecenie ZMBLK. Dodano opcję wskazania bloku do odczytania jego nazwy. 3) Poprawiono polecenie WYB. Poprzednio czasami występowały błędy przy wyborze atrybutów … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.15 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.14

W module MŻELBET poprawiono edycję i opisywanie prętów uzwojonych. W module MŻELBET przy rysowaniu słupów prostokątnych w przekroju dodano opcję generowania strzemion prostokątnych zamkniętych. W module MŻELBET przy rysowaniu słupów prostokątnych w przekroju poprawiono błędne rysowanie strzemion przy wyborze otuliny … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.14 została wyłączona

MBASE – aktualizacja 5.11

Wprowadzono nowe polecenie: ISZ – inteligentne sztuki. Program umożliwia przypisanie dowolnym obiektom tekstowym formuły matematycznej na liczenie liczby sztuk zależnej od 2 niezależnych obiektów graficznych CAD

Posted in Bez kategorii | Tagged , , | Możliwość komentowania MBASE – aktualizacja 5.11 została wyłączona

MZELBET – aktualizacja 5.11

Dodano nowe ustawienia parametrów rysowania żelbetu. Umożliwiono wybór rodzaju opisów wymiarowania graficznego prętów: tekstami lub wymiarami. Można też wybrać opcję zaokrąglania długości odcinków prętów do 5 mm.

Posted in Bez kategorii | Tagged , | Możliwość komentowania MZELBET – aktualizacja 5.11 została wyłączona

MBASE, MSTAL – aktualizacja 5.10

Poprawiono wymiarowanie strzemion za pomocą obiektów wymiarowych. W module stalowym poprawiono błąd niewłaściwego rysowania osi w przekrojach stalowych.

Posted in Bez kategorii | Tagged , , | Możliwość komentowania MBASE, MSTAL – aktualizacja 5.10 została wyłączona