Category Archives: Bez kategorii

MCAD – aktualizacja 5.56

Wersja 5.56 MBASE 1) Rozszerzono polecenie kreskowania MHW i MHE. Obecnie dla kreskowania obiektów przy wyborze polilinii program może automatycznie obracać układ współrzędnych kreskowań do najdłuższego odcinka wybranych polilinii do kreskowań. Ma to umożliwić np. prawidłowe jednoczesne kreskowanie ścian na … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.56 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.52

MBASE 1) Poprawiono polecenie KRW służące do korekty linii wymiarowych. 2) Rozszerzono polecenie EDS służące do prostowania elementów (przyciąganie do wirtualnej siatki ze stałym skokiem). Obecnie można prostować również wymiary liniowe (rotate dimensions). 3) Poprawiono błąd zawieszania się programu w … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.52 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.51

MŻELBET 1) Zmieniono polecenie: RZF – do zliczania liczby sztuk prętów na rzucie. Obecnie aby wpisać liczbę sztuk prętów do opisów na rzucie na podstawie rozstawu prętów i zasięgu zbrojenia można wybierać opisy prętów oknem. Wcześniejsza wersja tego polecenia działała … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.51 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.50

MŻELBET 1) Dodano nowe polecenie: NUMZ – przenumerowanie (renumeracja) prętów kodowanych. 2) Zmieniono polecenie: RP – rysowanie pomocniczych prętów na zasięgu na rzucie. Polecenie to służy do podglądu wszystkich prętów na rzucie (pokazanych na zasięgu pręta). Obecnie aby zobaczyć podgląd … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.50 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.48

MBASE 1) W poleceniu Z1 i A1 naprawiono problem w GstarCAD polegający na nie wpisywaniu nowych wartości atrybutów dla obiektów zawierających Field MŻELBET 1) Naprawiono polecenia dla prętów kodowanych: A1, DLPR i WORK dla GstarCADa.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.48 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.47

MBASE 1) Dodano nowe polecenia: ALP – dopasowanie (obracanie) wybranych obiektów pionowo. ALZ – dopasowanie (obracanie) wybranych obiektów poziomo. MBASE, MPLOT 1) Przestawiono warstwę znaczników ramek dynamicznych jako warstwa drukowalna. Wcześniej, gdy warstwa ta była nie drukowalna rysunki drukowały się … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.47 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.46

MŻELBET 1) W zestawieniach stali prętów kodowanych przy prętach z długościami handlowymi w kolumnie z kształtem pręta generuje się teraz tekst „Pręt handlowy” 2) Dodano dane kodowe dla opisów prętów liczonych „z metra” 3) Dodano nowe polecenie DLPR służące do … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.46 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.45

W wersji 5.45 dodano duże ikony do menu. Obecnie można w menu ustawić dla pasków narzędzi duże ikony poprawiające widoczność na ekranach o dużej rozdzielczości (np. 4K) MPLOT 1) Uzupełniono MPLOT o obsługę nowej ramki dynamicznej „MCADramka_v8” MBASE 1) W poleceniu … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.45 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.44

MŻELBET 1) Poprawiono rysowanie strzemion otwartych typu U w poleceniu STRZ. 2) Dodano nowe polecenie OBP rysujące obrys wybranych prętów widokowych. Program rysuje obrys tylko dla prętów rysowanych właściwą grubością. 3) Rozszerzono i poprawiono dokładność wymiarowania geometrycznego prętów widokowych. Obecnie … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.44 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.43

MŻELBET 1) Poprawiono polecenie WOPKOD opisujące pręty kodowane. Poprawiono obliczanie długości opisywanych prętów. Obecnie pręty mają długości zliczane na podstawie danych kodowych z bloku opisowego. Właczono też opcję możliwości opisywania długości prętów jako inteligentne opisy (fieldy) 2) Poprawiono polecenie ZESTPK … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.43 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.42

MŻELBET 1) Poprawiono w zestawieniach stali błąd polegający na niewłaściwym liczeniu sztuk zapisanych w blokach opisowych dla złożonego zapisu liczby sztuk typu: „2×4.5” MBASE 1) W poleceniu WR dodano opcję marginesu na wpięcie dla bloków dynamicznych oraz zmieniono blok ramki … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.42 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.41

MSTAL 1) Poprawiono procedurę opisującą spoiny ESP. Poprzednio nie był wyłączany osnap i linie opisu spoin czasami wstawiały się nie ortogonalnie.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.41 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.40

MBASE 1) Dodano nową funkcjonalność do polecenia TXT. Obecnie można globalnie do wybranych tekstów i/lub dowolnych atrybutów w blokach dodawać dowolne przedrostki i przyrostki. 2) Rozszerzono polecenie WY1 o możliwość dodawania przyrostków i przedrostków do podpisywanych wymiarów. 3) Naprawiono polecenie … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.40 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.39

Od wersji 5.39 MCAD został przystosowany do pracy w GstarCAD od wersji 2016. MBASE 1) Poprawiono polecenie ZNB zmieniające bloki w rysunku dwg na unikatowe. Obecnie program nie zmienia nazw systemowych bloków MCADa i można wybierać bloki do zmiany nazwy … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.39 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.38

MŻELBET 1) Rozszerzono polecenie ZOT rysujące zbrojenie wokół otworów. Obecnie można rysować zbrojenie na pojedynczej krawędzi otworu jak i wokół całego otworu prostokątnego. Można również wprowadzić większą liczbę prętów równoległych do krawędzi otworu. MBASE 1) Dodano nowe polecenie SPT – … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.38 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.37

MPLOT 1) Dodano poprawkę przy generacji plików PDF, DWG i PLT, która generuje pliki bez polskich znaków w nazwach. Po dodaniu opcji tematu rysunku w nazwie plików generowały się wcześniej pliki z polskimi znakami w nazwach. Niektóre serwery FTP źle … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.37 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.36

MPLOT 1) Dodano opcję wskazania do definiowania nazw plików tematu rysunku. Obecnie zamiast tylko numeru rysunku i rewizji można również dodać kolejny człon: temat rysunku. Schemat nazwy plików w MPLOT wygląda obecnie tak: Przedrostek_Numer–Rewizja_TematRysunku_FormatkaRysunkowa.typ Przykładowa generowana nazwa plików wygląda teraz … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.36 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.35

MŻELBET 1) W poleceniu WOR, przy opisywaniu prętów na rzucie w momencie definiowania punktów linii opisowej zasięg zbrojenia dodano opcję wskazania istniejącego opisu zasięgu zbrojenia. Ma to umożliwić wielokrotne opisywanie prętów na jednym wspólnym odnośniku zasięgu zbrojenia (np przy naprzemiennym … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.35 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.34

IFO 1) Poprawiono błąd w oknach programów IFO i ITO powodujący zawieszanie programów po wcześniejszym usunięciu obiektu stanowiącego formułę dla IFO i ITO. MŻELBET 1) Poprawiono błąd przy rysowaniu strzemion w poleceniu STRZ wyłączający tryby lokalizacji (osnap) obiektów.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.34 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.32

MSTAL 1) Do polecenia AA porządkującego atrybuty w opisach elementów stalowych i żelbetowych przypisano również porządkowanie opisów śrub. Obecnie po zmianie wartości atrybutów w opisach śrub, kiedy atrybuty nachodzą na siebie lub są zbyt oddalone od siebie można wywołać polecenie … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.32 została wyłączona