Wersja 5.64

MŻELBET
1) Poprawiono błąd podczas wskazywania prętów przekrojowych do opisywania prętów kodowanych.
2) W zestawieniach stali prętów kodowanych ZESTP dodano opcję generowania zestawień stali do Excela.

3) Naprawiono rysowanie strzemion typu U w poleceniu STRZ
4) Poprawiono odczytywanie kodów prętów ze wskazanych polilinii i dowolnych prętów widokowych.
5) Dodano nowe polecenie SLN służące do rysowania i opisywania zbrojenia słupków nietypowych, połączeń i pilastrów ściennych. W jednym oknie dialogowym można zdefiniować 11 rodzajów różnych elementów słupków i pilastrów.

MBASE
1) W poleceniu IT służącego do inteligentnych powiązań między obiektami tekstowymi dodano opcję odczytywania tekstów z wymiarów.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.