Wersja 5.70

MABCin
1) Dodano nowe polecenie APW automatycznie łączące wybrane węzły siatki. Łączenie odbywa się jako średnie z wybranych, do Lewego, do Prawego, do Górnego lub do Dolnego węzła. Ustawienie jak należy łączyć węzły ustala się za pomocą dodatkowego polecenia APWP lub przy wskazaniu punktów prostokąta wyboru węzłów można wpisać P – jak Parametry
2) Dodano nowe polecenie AWP przesuwające wybrane punkty siatki ABC na dowolną prostą zdefiniowaną przez 2 punkty. (węzły na prostej).
3) Poprawiono moduł dzielenia elementów siatki 4 elementowej. Wcześniej czasami źle dzieliły się elementy.

MSTAL
1) Poprawiono polecenie OPSR do opisów śrub. Wcześniej nie działał moduł liczący długości śrub w oknie dialogowym.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.