Category Archives: Bez kategorii

Wersja 5.72

MBASE 1) Rozszerzono polecenia CCL i CCL1 służące do zmiany kolorów warstw wybranych obiektów. Obecnie można wybranym warstwom nadać kolory RGB oraz przypisać warstwie grubość linii na taką jaka wybrana została w oknie dialogowym polecenia. Kolory RGB dla warstw powodują, … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.72 została wyłączona

Wersja 5.71

MBASE 1) Dodano w pliku mcad.ini sekcję [Skala i jednostka podstawowa]. Można tu ustawić domyślne ustawienia skali i jednostki dla nowo tworzonych rysunków MCADa. Domyślną skalą jest 1:50 a jednostką jest centymetr. Instrukcja jak wpisywać wartości skali i jednostki znajduje … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.71 została wyłączona

Wersja 5.70

MABCin 1) Dodano nowe polecenie APW automatycznie łączące wybrane węzły siatki. Łączenie odbywa się jako średnie z wybranych, do Lewego, do Prawego, do Górnego lub do Dolnego węzła. Ustawienie jak należy łączyć węzły ustala się za pomocą dodatkowego polecenia APWP … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.70 została wyłączona

Wersja 5.69

MPLOT 1) Dodano nowe polecenie MPLOTP generujące wydruki PDF, PLT i DWG z przestrzeni papieru. Polecenie wyszukuje tabelki rysunkowe i ramki z arkuszy papieru (Layouts), przełącza się automatycznie w odpowiednie zakładki i generuje wydruki. Pliki dwg są tworzone jako eksport … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.69 została wyłączona

Wersja 5.68

MŻELBET 1) Poprawiono czytanie kodów prętów oraz ich automatyczną numerację. 2) Dodano nowe polecenie KKP służące do odczytywania kodów z prętów widokowych oraz polilinii i wpisywania ich bezpośrednio w opisy prętów kodowanych z pominięciem okna dialogowego. Klika się najpierw na … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.68 została wyłączona

Wersja 5.67

Uwaga. Od wersji 5.67 zaprzestano rozwoju prętów nie kodowanych. Obecnie skupiamy się na rozwoju i innowacjach tylko prętów kodowanych. Zmieniliśmy pasek narzędzi modułu żelbet usuwając z niego wszystkie stare polecenia dotyczące prętów nie kodowanych. Dla osób, które zechcą pracować na … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.67 została wyłączona

Wersja 5.66

MŻELBET 1) W poleceniu OBP służącym do rysowania obrysów prętów widokowych rysowanych właściwą grubością (jak średnica pręta) dodano opcję kasowania wybranych prętów. 2) Dodano nowe możliwości dla rysowania słupów z opisaniem zbrojenia w poleceniu SLZB. Obecnie: – dla każdego pręta … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.66 została wyłączona

Wersja 5.65

MŻELBET 1) Poprawiono dobór zbrojenia w poleceniu LZB służącym do rysowania i obliczeń ław fundamentowych. 2) Poprawiono dosuwanie prętów przekrojowych do widokowych w poleceniu SP . Wcześniej nie dosuwały się prawidłowo pręty przekrojowe, które były wstawione na rysunku w lustrzanym … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.65 została wyłączona

Wersja 5.64

MŻELBET 1) Poprawiono błąd podczas wskazywania prętów przekrojowych do opisywania prętów kodowanych. 2) W zestawieniach stali prętów kodowanych ZESTP dodano opcję generowania zestawień stali do Excela. Plik z makrem Excela „MCAD Zestawienie Stali Zbrojeniowej.xlsm” znajduje się w podkatalogu „Makra Excela” … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.64 została wyłączona

Wersja 5.63

MSTAL 1) Poprawiono polecenie ZST rysujące żebra stalowe w widoku. Obecnie żebra rysują się prawidłowo w każdej jednostce oraz możliwe jest prawidłowe zaokrąglanie wymiarów w dół do 1 mm. 2) Poprawiono polecenie SSD do obliczeń i rysowania styków doczołowych śrubowych. … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.63 została wyłączona

Wersja 5.62

MŻELBET 1) W poleceniach prętów kodowanych: WOPKOD oraz WORK dodano: a) rysowanie widoku pręta kodowanego wybierając przycisk w oknie dialogowym „Rysuj pręt w widoku”. b) dodano przycisk w oknie dialogowym „Odczytaj kształt i kody z pręta lub obiektu liniowego”. Teraz … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.62 została wyłączona

Wersja 5.61

W module MŻELBET rozszerzono zestawienia stali o elementy pręty opisane w aplikacjach BIK i e-cad W MŻELBET Poprawiono generowanie przedrostków pozycji w tabelach zestawieniowych prętów kodowanych. Skorygowano pasek narzędzi modułu MŻELBET. Dodano przycisk z poleceniem ZNP do zmiany nazw pozycji. … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.61 została wyłączona

Wersja 5.60a

1) Naprawiono błąd braku widoczności ikon w programie ZWCAD w wersjach 2013 do 2015 2) Uzupełniono brakujące pliki w podkatalogu „bloki” w MCAD. Przy braku tych plików nie generowały się opisy elementów opisowych w MCAD w tym opisy prętów żelbetowych.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.60a została wyłączona

Wersja 5.60

1) Zaktualizowano ikony pasków narzędzi programu. Wprowadzono zestaw ikon dużych i małych oraz z ciemnym i jasnym tłem. Wyboru trybu ikon i jasności ekranu użytkownik może wybrać w poleceniu MCAD. 2) Zmieniono system licencjonowania programu. Obecnie MCAD powinien być odporny … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania Wersja 5.60 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.56

Wersja 5.56 MBASE 1) Rozszerzono polecenie kreskowania MHW i MHE. Obecnie dla kreskowania obiektów przy wyborze polilinii program może automatycznie obracać układ współrzędnych kreskowań do najdłuższego odcinka wybranych polilinii do kreskowań. Ma to umożliwić np. prawidłowe jednoczesne kreskowanie ścian na … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.56 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.52

MBASE 1) Poprawiono polecenie KRW służące do korekty linii wymiarowych. 2) Rozszerzono polecenie EDS służące do prostowania elementów (przyciąganie do wirtualnej siatki ze stałym skokiem). Obecnie można prostować również wymiary liniowe (rotate dimensions). 3) Poprawiono błąd zawieszania się programu w … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.52 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.51

MŻELBET 1) Zmieniono polecenie: RZF – do zliczania liczby sztuk prętów na rzucie. Obecnie aby wpisać liczbę sztuk prętów do opisów na rzucie na podstawie rozstawu prętów i zasięgu zbrojenia można wybierać opisy prętów oknem. Wcześniejsza wersja tego polecenia działała … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.51 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.50

MŻELBET 1) Dodano nowe polecenie: NUMZ – przenumerowanie (renumeracja) prętów kodowanych. 2) Zmieniono polecenie: RP – rysowanie pomocniczych prętów na zasięgu na rzucie. Polecenie to służy do podglądu wszystkich prętów na rzucie (pokazanych na zasięgu pręta). Obecnie aby zobaczyć podgląd … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.50 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.48

MBASE 1) W poleceniu Z1 i A1 naprawiono problem w GstarCAD polegający na nie wpisywaniu nowych wartości atrybutów dla obiektów zawierających Field MŻELBET 1) Naprawiono polecenia dla prętów kodowanych: A1, DLPR i WORK dla GstarCADa.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.48 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.47

MBASE 1) Dodano nowe polecenia: ALP – dopasowanie (obracanie) wybranych obiektów pionowo. ALZ – dopasowanie (obracanie) wybranych obiektów poziomo. MBASE, MPLOT 1) Przestawiono warstwę znaczników ramek dynamicznych jako warstwa drukowalna. Wcześniej, gdy warstwa ta była nie drukowalna rysunki drukowały się … Continue reading

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.47 została wyłączona