FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące MCADa:Pytanie 1:
Zainstalowałem MCADa jednak program nie może wygenerować pliku z kodem licencyjnym.

Odpowiedź:
Przed uruchomieniem wszelkich aplikacji MCAD należy w Windows Vista koniecznie wyłączyć w centrum zabezpieczeń Windows funkcję „Kontrola Konta Użytkownika”. W Windows 7 wyłącza się to zabezpieczenie przez ustawienia konta użytkownika w Panelu Sterowania.
Wszelkie inne aplikacje chroniące komputer poprzez blokowanie dostępu do rejesterów i plików systemowych mogą również uniemożliwić prawidłową pracę z programem MCAD.


Pytanie 2:
Podczas pracy z programem zgubiło się prawidłowe menu AutoCADa. Jak można przywrócić prawidłowe menu AutoCADa i MCADa ?

Odpowiedź:
Należy wybrać w AutoCAD menu bazowe za pomocą standardowego polecenia MENU. Standardowe menu AutoCADa znajduje się w podkatalogu /Support w ścieżkach instalacji AutoCADa. Należy odszukać w tym katalogu pliku acad.cui. Po wczytaniu standardowego menu AutoCADa należy wpisać polecenie MCAD, które rozwinie standardowe menu AutoCADa o elementy MCADa.


Pytanie 3:
Po inicjacji MCADa w AutoCAD zniknęły typowe skróty klawiszowe typu CTR+1 i inne i zostały one zastąpione skrótami MCADa.

Odpowiedź:
MCAD podczas wczytywania swojego menu umożliwia utworzenie własnych skrótów lokalizacji punktów wyszczególnionych poniżej:
CTR+1 – KON (_ENDP) – koniec (endpoint)
CTR+2 – PRZEC (_INT) – przecięcie (intersection)
CTR+3 – PRO (_PER) – prostopadle (perpendicular)
CTR+4 – BAZA (_INS) – baza (insert)
CTR+W – SYM (_MID) – symetria (midpoint)
CTR+Q – KWA (_QUA) – kwadrant (quadrant)
CTR+F – BLI (_NEA) – bliski (nearest)
CTR+D – CEN (_CEN) – centrum (center)
CTR+E – _TRACK – śledzenie (tracking)
Wszystkie powyższe skróty można zawsze zobaczyć na ekranie po wyborze polecenia OSNAPMCAD
Rozwiązanie to ułatwia pracę rysunkową w AutoCAD.
Jeśli nie chcą Państwo korzystać z tych skrótów i korzystać ze standardowych rozwiązań AutoCADa to należy podczas inicjacji menu MCADa odpowiedzieć przecząco na pytanie:
„Czy chcesz uaktywnić skróty osnap MCADa T/N ?” i wpisać N.
Aby przywrócić skróty AutoCADa z już wczytanym menu należy wpisać polecenie MCAD i odpowiedzieć N na wyświetlone powyższe pytanie o aktywację skrótów osnap MCADa. Można też wywołać polecenie „_MENULOAD”, wybrać z listy menu o nazwie MCAD_ACCELERATORS i wcisnąć przycisk „Usuń z pamięci” lub „Unload”.Pytanie 4:
W dotychczasowej pracy projektowej korzystaliśmy z innych standardów rysunkowych niż przyjęte standardowo w MCAD. Czy istnieje możliwość zmiany czcionek pisma czy kolorów warstw MCADa ?

Odpowiedź:
Istnieje taka możliwość. W MCADzie można zmienić podstawowe elementy rysunkowe takie jak: nazwy czcionek tekstowych, kolory warstw, typy linii warstw oraz nazewnictwo warstw.
Aby wprowadzić własne standardy rysunkowe należy zmodyfikować plik mcad.ini z głównego katalogu MCADa.
Uważać należy jednak, aby podczas zmian w pliku mcad.ini zachować poprawną strukturę danych, w przeciwnym przypadku program może nie działać prawidłowo. W przypadku własnej modyfikacji pliku mcad.ini zaleca się zachowanie tego pliku we własnym zakresie na przyszłość, gdyż po aktualizacji oprogramowania MCAD ponownie przywróci ten plik jako oryginalny i własne wpisy konfiguracyjne zostaną utracone.Pytanie 5:
Czasami w przypadku przerwania lub cofania poleceń MCADa system gubi ustawienia standardowego osnapu użytkownika. Czy istnieje jakaś łatwa możliwość przywracania swojego osnapu ?

Odpowiedź:
Faktycznie, AutoCAD czasami gubi standardowy osnap użytkownika po poleceniach MCADa. Pracujemy nad tym, aby zminimalizować to zjawisko do minimum. Pewnym ułatwieniem może być stosowanie polecenia OS, które natychmiast przywraca ustawienia osnapu na wartość 511, czyli standardowo osnap ustawia się na tryb: _END _MID _CEN _NOD _QUA _INT _INS _PER _TAN. Jeśli użytkownik chce zmienić typowy w/w osnap na swój własny, to można to zrobić modyfikując plik mcad.ini z głównego katalogu MCADa w sekcji [Osnap]. Należy wpisać lub usunąć nazwę lokalizacyjną z linii definicji.Pytanie 6:
Po wczytaniu starych rysunków wykonanych w BIK, MCAD nie wyświetla prawidłowo linii osiowych i przerywanych. Czy można temu jakoś zaradzić ?

Odpowiedź:
BIK napisany został w 1994 roku i zostały wówczas ustalone standardy typów linii, które dziś nie są kompatybilne z typami linii w standardzie ISO z AutoCADa. Chodzi tu generalnie o różne skalowanie linii. MCAD odszedł od tych standardów i obecnie korzysta z typowych linii z AutoCADa. W celu zapewnienia kompatybilności z poprzednimi rysunkami tworzonymi w BIK i CBIK zostawiono możliwość stosowania linii w standardzie BIK.
Aby przestawić generowanie nowych linii w standardzie BIK należy w głównym oknie ustawień parametrów systemu MCAD (polecenie MSYS) zaznaczyć ustawienie na „Typy linii w standardzie BIK”.
Proszę przeczytać również dokładnie wyjaśnienie zawarte pod przyciskiem „Informacja o typach i Autoskalowaniu linii” w tym samym oknie dialogowym.
UWAGA !! Możliwe jest również wzajemne konwertowanie typów linii w rysunku dwg pomiędzy standardami BIK i MCAD. Aby tego dokonać należy wybrać polecenie KonwLinieBM, dostępne również z górnego panelu menu MCAD.Pytanie 7:
Czy możliwa jest globalna zmiana typów linii z istniejącego rysunku zrobionego w BIK do standardów MCADa ?

Odpowiedź:
Tak. Możliwe jest wzajemne konwertowanie typów linii w rysunku dwg pomiędzy standardami BIK i MCAD. Aby tego dokonać należy wybrać polecenie KonwLinieBM, dostępne również z górnego panelu menu MCAD.


Pytanie 8:
Mam AutoCADa 2009 LT i MCAD na nim nie działa. Co jest tego przyczyną ?

Odpowiedź:
MCAD współpracuje jedynie z pełnymi wersjami AutoCADa. AutoCAD w wersji LT nie ma zaimplementowanego środowiska programowego AutoLisp i VisualLisp i w związku z tym nie jest możliwa praca na wersjach LT z programem MCAD.Pytanie 9:
Od kiedy zainstalowałem MCADa straciłem własne skróty klawiszowe wcześniej dostępne w BIK. Jak można je ponownie uruchomić ?

Odpowiedź:
Należy skopiować własny plik acad.pgp do podkatalogu Suport AutoCADa i restartować rysunek dwg lub wpisać polecenie _Reinit i zaznaczyć opcję PGP. Można też skorzystać z pliku acad.pgp z podkatalogu /PGP z MCADa.
Jeśli powyższa metoda nie poskutkowała to należy odnaleźć, który plik acad.pgp jest wczytywany automatycznie przez AutoCAD. Można to sprawdzić wpisując z klawiatury sekwencję łącznie z nawiasami: (findfile „acad.pgp”) Program wypisze w linii poleceń ścieżkę dostępu do pliku acad.pgp, który jest czytany przez AutoCADa i ten plik należy podmienić na właściwy.Pytanie 10:
Jak usunąć w AutoCAD 2011 ikonę ViewCube z AutoCADa widoczną w prawym górnym narożniku ekranu?

Odpowiedź:
Aby w bieżącym rysunku (chwilowo) wyłączyć tę ikonę należy wpisać z klawiatury polecenie NAVVCUBEDISPLAY i podać wartość 0 lub wpisać polecenie _NAVVCUBE i wpisać „nie” lub „_off”.
Aby na stałe wyłączyć ViewCube należy wpisać polecenie OPCJE lub _OPTIONS i wybrać górny panel „Modelowanie 3D” lub „3D Modeling” i odhaczyć opcję „Wyświetl ViewCube” lub „Display ViewCube” w modelowaniu 2D i/lub 3D.


Pytanie 11:
Jak przywrócić klasyczne menu AutoCADa, podobne jak we wcześniejszych wersjach programu ?

Odpowiedź:
Należy wpisać z klawiatury polecenie WSCURRENT i wpisać w wersji polskiej „AutoCAD – wersja standardowa” lub w wersji angielskiej „AutoCAD Classic”


Pytanie 12:
Podczas próby zapisania pliku nie pojawia się okno dialogowe z możliwością wyboru pliku a nazwę należy podać z linii poleceń. Jak to naprawić ?

Odpowiedź:
Należy wpisać z klawiatury polecenie _FILEDIA i ustawić wartość na 1.Pytanie 13:
Zniknęła mi możliwość edycji obiektów przez dwukrotne kliknięcie na obiekcie. Jak można to przywrócić ?

Odpowiedź:
Należy wpisać z klawiatury polecenie _DBLCLKEDIT i ustawić wartość na _ON lub TAK.Pytanie 14:
Przestały się wyświetlać etykietki z opisem polecenia przy ikonach w paskach narzędzi. Jak je przywrócić ?

Odpowiedź:
Należy wpisać z klawiatury polecenie _TOOLTIPS i ustawić wartość na 1Pytanie 15:
W MCAD nie wyświetlają się symbole oznakowania profili stalowych ustawianych wcześniej w BIK. Jak przywrócić ich wyświetlanie ?

Odpowiedź:
W MCAD domyślnie zrezygnowano z opisów profili stalowych za pomocą własnych oznaczeń z indywidualnych fontów. Jeśli użytkownik chciałby korzystać z poprzednich oznaczeń profili to należy zmienić plik fontów dla stylu MCAD_TS na BIKROMSW.shx. Aby tego dokonać należy wybrać polecenie _STYLE.
Zaleca się jednak stosowanie typowych oznaczeń profili z MCAD. Obecne typowe oznaczenia profili są opisywane następująco:

 • I lub IPN – dwuteownik zwykły
 • IPE, HEA, HEB, HKS, IKS, IPBS
 • połówki: 1/2I, 1/2IPN, 1/2IPE, 1/2HEA, 1/2HEB
 • C – ceownik zwykły walcowany
 • CE – ceownik ekonomiczny walcowany
 • L – kątownik walcowany
 • BL – blacha:
 • H – rura kwadratowa i prostokątna.
 • R – rura okrągła
 • %%c – pręt stalowy
 • Cz – ceownik zimnogięty
 • Lz – kątownik zimnogięty
 • IS – dwuteownik spawany (blachownica)
  format nazwy profilu: HxGxSxT
  gdzie:
  H – wysokość blachownicy [mm]
  G – grubość środnika [mm]
  S – szerokość półek blachownicy [mm]
  T – grubość półek [mm]
  (przykładowa nazwa: IS 600x8x200x14)
  MCAD w zestawieniu stali ujmie dowolną blachownicę oznaczoną w/w schematem nazwy.Pytanie 16:
Po instalacji MCADa niektóre moje wcześniejsze skróty klawiszowe z pliku acad.pgp zostały zastąpione przez polecenia MCADa. Czy istnieje możliwość podmiany nazw poleceń MCADa, aby nie kolidowały z moimi własnymi skrótami lub poleceniami?

Odpowiedź:
W MCAD w wersji od 2.0 wszelkie polecenia mogą mieć przypisane własne nazwy. Wystarczy wyedytować plik „polecenia.ini” z katalogu głównego MCADa, znaleźć zmieniane polecenie i zmienić je na własną nazwę. Po restarcie pliku dwg nowo zdefiniowane polecenie powinno już być aktywne.

Uwaga, nie należy podmieniać oryginalnych źródłowych nazw poleceń zaczynających się od liter MC…Pytanie 17:
W AutoCAD 2011 podczas pracy na uchwytach polilinii stosując skróty osnapu MCADa (CTRL+klawisz) program przechodzi w tryb dodawania wierzchołków wybranej polilinii i pojawia się symbol plusika „+” ? Czy można temu jakoś zaradzić ?

Odpowiedź:
W MCAD możliwe jest stosowanie skrótów klawiszowych typu CTRL+ klawisz do lokalizacji punktów charakterystycznych obiektów. Wszystkie skróty widoczne są po wpisaniu polecenia OSNAPMCAD. (jak włączyć i wyłączyć osnap MCADa napisane jest powyżej w odpowiedzi na pytanie 3).
Aby wyłączyć tryb pracy na wierzchołkach polilinii stosując klawisz CTRL należy wpisać z klawiatury polecenie _GRIPMULTIFUNCTIONAL i ustawić wartość na 2 lub 1 lub 0 (w zależności od potrzeb)Pytanie 18:
W ZWCAD i GstarCAD nie działa prawidłowo MPLOT. Pliki DWG generują się prawidłowo a pliki PDF i PLT nie chcą się drukować. Co jest tego przyczyną ?

Odpowiedź:
Sterowniki drukarek ZWCADa w wersji 2015 nie odczytują prawidłowo ścieżek do plików .PMP z formatkami rysunków. Należy wejść do okna _PLOT lub KREŚL w ZWCAD, wybrać sterownik drukarki PLT: MPLOT_LHPGL.pc5 i we właściwościach drukarki ustawić mu dostęp do pliku: C:/MCAD/drivers/zwcad/R15/PMP Files/MPLOT_ZW_Max.pmp
Podobnie z drukarką PDF. Należy wybrać sterownik: MCAD_ZWCADr15_PDF.pc5 i we właściwościach drukarki ustawić mu dostęp do pliku: C:/MCAD/drivers/zwcad/R15/PMP Files/MCAD_ZWr15_DWG To PDF.pmp

Sterowniki drukarek GstarCADa w wersji 2016 i wyższej nie odczytują prawidłowo ścieżek do plików .PMP z formatkami rysunków. Należy wejść do okna _PLOT lub KREŚL w GstarCAD, wybrać sterownik drukarki PLT: MCAD_GstarCADr16_HPGL2.pc3 i we właściwościach drukarki ustawić mu dostęp do pliku: C:\MCAD\drivers\GstarCAD\R16\PMP Files\MCAD_GstarCADr16_HPGL2.pmp
Podobnie z drukarką PDF. Należy wybrać sterownik: MCAD_GstarCADr16_PDF.pc3 i we właściwościach drukarki ustawić mu dostęp do pliku: C:\MCAD\drivers\GstarCAD\R16\PMP Files\MCAD_GstarCADr16_DWG_To_PDF.pmpPytanie 19:
Przy podawaniu wartości atrybutów w blokach z atrybutami zawsze pojawia się okienko dialogowe. Czy można coś zmienić, żeby to okienko się nie pojawiało ?

Odpowiedź:
Proszę wpisać z klawiatury polecenie _ATTDIA i wpisać wartość 0 (zero).Pytanie 20:
Przy próbie otwierania rysunku skrótem ctrl+o nie pojawia się okienko dialogowe z możliwością wyboru pliku. Jak można przywrócić pojawianie się okna dialogowego ?

Odpowiedź:
Proszę wpisać z klawiatury polecenie _FILEDIA i wpisać wartość 1.Pytanie 21:
W okienkach dialogowych MCADa nie wyświetlają się ikony i obrazki. Nie działają też prawidłowo polecenia MCADa. Co może być tego przyczyną?

Odpowiedź:
Proszę sprawdzić ścieżki MCADa. Aby to sprawdzić należy wpisać polecenie „_OPTIONS” i wybrać na górze okienka zakładkę „Pliki” lub „Files”. Następnie rozwinąć drzewo „Ścieżka wyszukiwania plików pomocniczych” lub „Support File Search Path”. Wpis ścieżki MCADa powinien być na samym końcu wszystkich ścieżek. Jeśli AutoCAD lub ZWCAD nie pozwala na stałe zapisanie ścieżki do MCADa na końcu to należy wykonać poniższe instrukcje:

1) Należy dopisać linię tekstu z p.2) do pliku acad.lsp aktualnego dla AutoCADa.
Plik ten znajdzie się wpisując polecenie w linii poleceń AutoCADa:
(findfile „acad.lsp”). Zazwyczaj ten plik znajduje się w katalogu MCADa.
Dla ZWCADa obowiązuje plik zwcad.lsp zamiast acad.lsp

2) Plik ten należy wyedytować np. za pomocą notatnika i dopisać poniższą linię:
(setq mw:MCADkat „c:\\mcad\\”)
gdzie c:\\mcad\\ – to ścieżka twojego MCADa.
Jeśli jest inna ścieżka twojego MCADa to należy wpisać tą inną, ale konieczne są podwójne „backslashe” pomiędzy nazwami katalogów.
Dopisanie powyższej linii powinno być bezpośrednio po poniższym wpisie:
;PONIŻEJ wpis programu MCAD.

Cały zapis w pliki acad.lsp powinien wyglądać następująco:

dane autocadowe

;PONIŻEJ wpis programu MCAD.
(setq mw:MCADkat „c:\\mcad\\”)
(setq MCAD_initLSP 1)
(load „initmcad”)
(princ „\nZainicjowano moduły programowe aplikacji MCAD.”)
;POWYŻEJ wpis programu MCAD.
(princ)

Po zmianie pliku acad.lsp lub zwcad.lsp należy:
1) zrestartować AutoCADa lub ZWCADa
2) uruchomić ponownie MCADa
3) jeśli nadal brak ikon to wpisać polecenie MCAD w celu ponownego wczytania menu.Pytanie 22:
W AutoCAD grupowane obiekty wyświetlane są z pojedynczym uchwytem (gripem) w całej grupie obiektów. Co należy zrobić, żeby w zgrupowanych obiektach wyświetlały się wszystkie uchwyty (gripy) poszczególnych obiektów ?

Odpowiedź:
Proszę wpisać polecenie: GROUPDISPLAYMODE i podać wartość 0.
Grupowanie obiektów włącza się i wyłącza cyklicznie kombinacją klawiszy ctrl+shift+APytanie 23:
Po aktualizacji MCADa straciłem pliki z własnymi stylami opisów prętów żelbetu. Które pliki odpowiadają za własne ustawienia w MCAD ?

Odpowiedź:
W MCAD istnieje możliwość indywidualnych (własnych) ustawień programu.
Poniżej zamieszczona jest lista plików odpowiadająca za własne ustawienia.
Zaleca się, aby zachować te pliki, jeśli chcemy po aktualizacji MCADa zachować własne ustawienia programu.

  • mcad.ini – plik z podstawową konfiguracją MCADa. Jeśli użytkownik zmodyfikuje ten plik, to po aktualizacji MCADa trzeba będzie sprawdzić, czy wersja pliku jest inna niż własna zmodyfikowana. Jeśli będzie nowsza wersja to trzeba będzie skopiować własne ustawienia do nowszego pliku mcad.ini w nowszej wersji MCADa.
  • polecenia.ini – plik z definicją nazw poleceń w MCAD. (Przed zmianą sprawdź swoją wersję pliku)
  • MCAD_kolory_pisaki.ini – plik z definicją grubości pisaków przypisanych do kolorów AutoCADa w module MPLOT (dla stylu MCAD_mono_pisaki.ctb) i MBASE (polecenie CCL i CCL1). Przed zmianą sprawdź swoją wersję pliku

.

  • walc1.dat – plik definicji elementów stalowych w module MSTAL
  • sruby_L.txt – plik definicji długości zaciskowych śrub HV dla modułu MSTAL
  • walc_typ.txt – plik definicji typów przekrojów elementów stalowych w module MSTAL
  • blachy.txt – plik definicji przekrojów blach dla MCADa dla polecenia RYB w module MSTAL
  • gat-stal.txt – plik definicji gatunków stali dla modułu MSTAL

.

  • MZ_WOPrzuty.txt – plik definicji własnych opisów prętów żelbetu na rzutach dla polecenia WOR w module MŻELBET
  • MZ_WOPStd.txt – plik definicji własnych opisów prętów żelbetu dla opisów podstawowych poleceniem WOP w module MŻELBET
  • MZ_WOPUpr.txt – plik definicji własnych opisów prętów żelbetu dla opisów uproszczonych (nie zestawianych) poleceniem WON w module MŻELBET
  • MZ_WOPLrzuty.txt – plik definicji własnych opisów prętów żelbetu dla opisów liczonych z metra dla polecenia WOPL w module MŻELBET

.

 • Warstwy – konwerter BIK do MCAD.txt – plik definicji warstw dla konwertera z BIK w module MBASE
 • MC_sc.sc2 – plik definicji ścian w module MBASE
 • MCAD_SCIANY.SCI – plik definicji ścian w module MBASEPytanie 24:
Po zainstalowaniu MCADa z MPLOTem i wywołaniu polecenia MPLOT pojawia się komunikat mówiący, że „Brak sterownika drukarki PDF dla MPLOT od wersji 5.0. …”. W dalszej części komunikatu napisane jest, że należy wybrać polecenie MPLOTCD w celu wczytania sterowników MPLOTa do AutoCADa. Po wisaniu polecenia MPLOTCD nadal MPLOT komunikuje stale o braku sterowników. Jak rozwiązać ten problem ?

Odpowiedź:
1) Proszę wpisać polecenie: _PLOTTERMANAGER. Pojawi się okno eksploratora windows z katalogiem sterowników drukarek AutoCADa.
2) Proszę skopiować ręcznie wszystkie pliki .pc3 z katalogu: „C:\MCAD\drivers\2010\plotters” do katalogu „…\enu\Plotters” (tam gdzie znajdują się oryginalne pliki .pc3 AutoCADa
3) Proszę skopiować ręcznie wszystkie pliki .pmp z katalogu: „C:\MCAD\drivers\2010\PMP Files” do katalogu „…\enu\Plotters\PMP Files” (tam gdzie znajdują się oryginalne pliki .pmp AutoCADa
4) Proszę skopiować ręcznie wszystkie pliki .ctb z katalogu: „C:\MCAD\drivers\2010\Plot Styles” do katalogu „…\enu\Plotters\Plot Styles” (tam gdzie znajdują się oryginalne pliki .ctb AutoCADa
5) Proszę ponownie uruchomić AutoCADa.
6) Teraz w oknie MPLOTa powinny się już pojawić sterowniki MPLOTa.
7) W panelu PLT okna MPLOT należy jako drukarkę ustawić: „MPLOT_HPGL2.pc3”
8) W panelu PDF okna MPLOT należy jako drukarkę ustawić: „MPLOT5_PDF.pc3”
9) Jako plik z pisakami należy ustawić „MCAD_mono_pisaki.ctb” lub własne ustawienia grubości pisaków zapisane w pliku .ctb.
Powinno teraz być wszystko ok.Pytanie 25:
Coś mi się przestawiło w AutoCADzie. Nie mogę wybrać wcześniej obiektów przed wybraniem polecenia AutoCADa. Nie mogę teraz w uproszczony sposób zmieniać cech obiektów takich jak typ linii, kolor czy warstwa wybierając wcześniej obiekty a później ustawiając wartości w paskach narzędzi z cechami obiektów. Jak można przywrócić poprzednią funkcjonalność AutoCADa ?

Odpowiedź:
1) Proszę wpisać polecenie: _PICKFIRST i wpisać wartość 1.
2) Za wybór obiektów odpowiadają też zmienne: _PICKADD, _PICKFIRST, _PICKSTYLE i _PICKAUTOPytanie 26:
Izolacje cieplne w MCADzie zaczęły się źle rysować w AutoCAD 2015. Co należy zrobić, żeby rysowały się prawidłowo ?

Odpowiedź:
Należy zmienić wartości 3 zmiennych systemowych AutoCADa: (INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE i INSUNITSDEFTARGET).
1) Proszę wpisać polecenie: _INSUNITS i wpisać wartość 4.
2) Proszę wpisać polecenie: _INSUNITSDEFSOURCE i wpisać wartość 4.
3) Proszę wpisać polecenie: _INSUNITSDEFTARGET i wpisać wartość 4.Pytanie 27:
W AutoCAD 2016 i 2017 występuje problem nie zapamiętywania stanu wczytanego menu MCADa po ponownym uruchomieniu AutoCADa. Jak ponownie uruchamiam AutoCADa to znikają wszystkie widoczne paski narzędzi i menu górne MCADa. Za każdym razem muszę na początku sesji edycyjnej wywoływać polecenie MCAD, żeby menu MCADa zostało na nowo wczytane. Jak można to naprawić ?

Odpowiedź:
Problem ten pojawia się w przypadku instalacji AutoCADa 2016 i 2017 i wybrania opcji migracji z wcześniejszych wersji AutoCADa zainstalowanych w Windows. AutoCAD przy pierwszym uruchomieniu blokuje pliki menu od niezaufanych aplikacji i późniejsze dodanie aplikacji MCAD do zaufanych już nie odblokowuje problemu menu.
Aby to naprawić należy:
1) Uruchomić na nowo AutoCADa z MCADem.
2) Wpisać polecenie: _CUI i przewinąć lewe górne okienko programu do samego dołu i rozwinąć opcję „Częściowe pliki dostosowywania” [po angielsku: „Partial Customization Files”]. Opcję rozwija się klikając na mały plusik przy nazwie opcji.
3) Proszę odnaleźć wszystkie składowe menu MCADa (wszystkie zaczynają się przedrostkiem „MCAD_”) oraz Kreatora Zestawień „KRZ”. Przy każdej składowej menu MCADa widnieje dopisek „(nie rozwikłano)” [ang. „(unresolved)”].
4) Proszę na każdej nie wczytanej pozycji menu MCADa kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję „Usuń…” [po angielsku: „Unload…”].
5) Proszę w oknie CUI wybrać na dole przycisk „Zastosuj” [po angielsku: „APPLY”] i zamknąć okno wciskając klawisz „OK”.
6) Proszę wpisać polecenie MCAD w celu ponownego wczytania menu MCADa.
Od teraz menu MCADa powinno być już zapamiętywane w systemie.

Widok okna CUIPytanie 28:
Jak można w oknie AutoCADa usunąć pasek „Sign In”, znajdujący się przeważnie w prawym górnym narożniku okna. Często zasłania on przyciski sterujące okna Windows.

Odpowiedź:
Należy uruchomić edytor rejestru Regedit i wyszukać klucz: InfoCenterOn. Klucz wyszukuje się wciskając klawisz F3. Po znalezieniu tego klucza należy zmienić jego wartość z 1 na 0.Pytanie 29:
Jak można w AutoCADa wyłączyć asystenta wyboru obiektów. Jak kliknę w pobliżu punktu, w pobliżu którego znajduje się kilka różnych obiektów to pojawia się irytujące okienko AutoCADa z możliwością wyboru jednego z obiektów. Jak to wyłączyć ?

Odpowiedź:
Należy wpisać polecenie _SELECTIONCYCLING i podać wartość 0.Pytanie 30:
Mój plik dwg pomimo niewielkiej liczby elementów ma dużą wielkość w MB. Często też odświeżanie ekranu działa bardzo wolno. Czasami również występuje problem z kopiowaniem obiektów przez schowek pomiędzy plikami dwg oraz nie ma możliwości zapisu obiektów jako blok na dysku poleceniem PISZBLOK (ang. WBLOCK). Czy można to jakoś naprawić ?

Odpowiedź:
Problem ten często wynika z „zaśmieconego” pliku dwg obiektami niegraficznymi, które mają swoją definicję w bazie danych pliku dwg w tzw. „słownikach” (ang. DICTIONARY, DICTIONARIES). Obiektów słownikowych nie widać a zajmują sporą przestrzeń danych. Aby zlikwidować zbędnie dane słowników można wywołać polecenie MCADa o nazwie USUNSLOWNIKI. Można wówczas usunąć wybrane słowniki lub hurtowo usunąć wszystkie pozastandardowe słowniki. Po wywołanie tego polecenia należy wyczyścić rysunek poleceniem USUŃ (ang. PURGE) i najlepiej zapisać rysunek pod nową nazwą. Powinno to rozwiązać problem.
Jeśli nadal obiektów nie można kopiować pomiędzy rysunkami lub zapisać ich jako blok na dysku to problem może tkwić w uszkodzonej bazie danych obiektów typu proxy w pliku dwg. W przypadku tego problemu proponuję najpierw wykonać polecenie NAPRAW (ang. RECOVER). JAk to nie pomoże to należy otworzyć nowy czysty plik dwg i wstawić uszkodzony rysunek jako blok do nowego pliku. Następnie należy rozbić ten blok i zapisać plik pod nową nazwą. To powinno pomóc.
Jeśli w/w zalecenia nie pomogą to proszę przesłać problematyczny plik dwg na adres mailowy kontaktowy. Spróbuję indywidualnie pomóc w rozwiązaniu takiego problemu.Pytanie 31:
Zniknął mi pasek z linią poleceń (command line). Jak można go przywrócić lub włączyć ?

Odpowiedź:
Należy wpisać polecenie _COMMANDLINE lub wybrać kombinację klawiszy Ctrl+9.Pytanie 32:
Co należy zrobić, żeby w AutoCAD nie drukowały się obrysy obrazów bitowych (skanów) ? Obecnie wokół wszystkich bitmap rysują się ramki na wydrukach

Odpowiedź:
Należy wpisać polecenie _IMAGEFRAME i podać wartość 0 lub _OFF.Pytanie 33:
Podczas poleceń kopiowania, przesuwania, obrotu i rozciągania przy zmianie trybu ortogonalnego wciskając klawisz F8 AutoCAD blokuje grafikę. Co można z tym zrobić ?

Odpowiedź:
Należy zmienić zmienną TempOverrides na wartość 0. Proszę wpisać w linii poleceń TempOverrides i podać wartość 0.

.


 

 • Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8 są zastrzeżonymi prawnie nazwami lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
 • AutoCAD, AutoLISP, VisualLISP, DCL są zastrzeżonymi prawnie nazwami programów i produktów firmy Autodesk, Inc.
 • Wszystkie inne nazwy marek i produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm