MCAD – aktualizacja 5.46

MŻELBET
1) W zestawieniach stali prętów kodowanych przy prętach z długościami handlowymi w kolumnie z kształtem pręta generuje się teraz tekst „Pręt handlowy”
2) Dodano dane kodowe dla opisów prętów liczonych „z metra”
3) Dodano nowe polecenie DLPR służące do aktualizacji i ponownego wpisania długości prętów kodowanych. Dla AutoCADa długości prętów zapiszą się jako wzór z fieldami, które same się będą aktualizować a dla ZWCADa i GstarCADa wpiszą się właściwe długości prętów jako teksty w atrybucie w blokach opisowych.

MBASE
1) Rozszerzono polecenia GW… do ustawienia grubości wybranych (wskazanych) warstw. Obecnie można ustawiać grubości warstw dla obiektów wskazywanych wewnątrz bloków (końcówki poleceń „b”)
Po wybraniu jednego z poniższych poleceń program ustawi odpowiednią grubość wskazanych warstw oraz przestawi zmienną globalną LWDISPLAY na wartość 1, czyli wyświetlane będą grubości obiektów na ekranie.
Program przestawia również zmienną LWUNITS na 1, czyli grubości linii będą podawane w mm.
GW0, GW0b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0 mm
GW1, GW1b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.1 mm
GW2, GW2b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.2 mm
GW3, GW3b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.3 mm
GW4, GW4b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.4 mm
GW5, GW5b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.5 mm
GW6, GW6b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.6 mm
GW7, GW7b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.7 mm
GW8, GW8b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.8 mm
GW9, GW9b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.9 mm
GW10, GW10b – ustawia grubość wskazanych warstw na 1.0 mm
Uwaga. Aby wyłączyć wyświetlanie grubości linii na ekranie należy wpisać polecenie „_LWDISPLAY” i podać wartość 0 (zero)

MPLOT
1) Przy generowaniu plików PDF, PLT i DWG z podpisami obecnie dopisek „PODP” w nazwach plików dopisywany jest na końcu nazw plików a nie jak dotychczas w środku nazw.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.46 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.45

W wersji 5.45 dodano duże ikony do menu. Obecnie można w menu ustawić dla pasków narzędzi duże ikony poprawiające widoczność na ekranach o dużej rozdzielczości (np. 4K)

MPLOT
1) Uzupełniono MPLOT o obsługę nowej ramki dynamicznej „MCADramka_v8”

MBASE
1) W poleceniu WR wstawiającym ramki rysunkowe dodano nową ramkę dynamiczną „MCADramka_v8”, w której ustawiono skrajne znaczniki ramki na osobnej warstwie niedrukowalnej. W ramce tej poprawiono też znaczniki zagięcia ramki, zależne od wielkości marginesu na wpięcie.
2) W poleceniach: AA, ZZ, IDL, Z1, ZA1 dodano aktualizowanie zagnieżdżonych fieldów we wskazanych blokach opisowych z atrybutami.

MSTAL
1) W poleceniu ZSR zestawiającym śruby na rysunku poprawiono błędne zliczania podkładek i nakrętek.
2) W poleceniu ZESTST zestawiającym stal poprawiono błędne zestawienia masy stali dla dużych blach (o dużej powierzchni).
3) W poleceniu AA poprawiającym i aktualizującym opisy stalowe i żelbetowe usunięto inicjowanie parametrów środowiska dla Stali i Żelbetu. Dodano też aktualizowanie zagnieżdżonych fieldów w poprawianych opisach.

MŻELBET
1) Dodano opcję domyślnych gatunków stali dla strzemion i pozostałych prętów. Aby zmienić ustawienia na indywidualne należy wyedytować plik MCAD.ini i zmodyfikować wpis [MZELB Stal domyslna dla strzemion] oraz [MZELB Stal domyslna dla pretow pozostalych].
2) W poleceniu AA poprawiającym i aktualizującym opisy stalowe i żelbetowe usunięto inicjowanie parametrów środowiska dla Stali i Żelbetu. Dodano też aktualizowanie zagnieżdżonych fieldów w poprawianych opisach.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.45 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.44

MŻELBET
1) Poprawiono rysowanie strzemion otwartych typu U w poleceniu STRZ.
2) Dodano nowe polecenie OBP rysujące obrys wybranych prętów widokowych. Program rysuje obrys tylko dla prętów rysowanych właściwą grubością.
3) Rozszerzono i poprawiono dokładność wymiarowania geometrycznego prętów widokowych. Obecnie wymiary segmentów prętów mogą być zaokrąglane do: 1 mm, 5 mm i 10 mm. Parametry te ustawia się w oknie dialogowym w poleceniu ZELBPAR

MSTAL
1) W poleceniu ESP dodano opcję nie opisywania grubości i długości spoiny, gdy poda się ją jako długość z wartością 0 (zero). Programy CAD nie zawsze poprawnie przyjmowały spację w dynamicznym wprowadzaniu danych.
2) Poprawiono generowanie notatki z obliczeń w poleceniu SSD liczącym i rysującym połączenia śrubowe doczołowe.

MPLOT
1) W GstarCAD poprawiono dokładność generowania czcionek (fontów) w plikach PDF i PLT. Aby zmienić to ustawienie w swoim systemie po aktualizacji MCADa należy wpisać polecenie MPLOTCD .

MBASE
1) W GstarCAD poprawiono obsługę okien dialogowych dla poleceń wstawiania bloków: materiałów budowlanych, armatury kuchennej i łazienkowej, pojazdów i zieleni.
2) Poprawiono polecenie TXT w GstarCAD. Wcześniej niepoprawnie wyświetlały się listy styli tekstów w rysunku dwg w programie GstarCAD.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.44 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.43

MŻELBET
1) Poprawiono polecenie WOPKOD opisujące pręty kodowane. Poprawiono obliczanie długości opisywanych prętów. Obecnie pręty mają długości zliczane na podstawie danych kodowych z bloku opisowego. Właczono też opcję możliwości opisywania długości prętów jako inteligentne opisy (fieldy)
2) Poprawiono polecenie ZESTPK zestawiające stal dla prętów kodowanych. Poprawiono opcję własnych przedrostków nazw pozycji, które wcześniej były pomijane dla zestawień bez metek pozycji.
3) Poprawiono pręty kodowane o kodzie „A21” (pręty typu C lub U). Obecnie ramiona prętów C lub U mogą mieć różne długości.
4) Rozszerzono polecenie RPW rysujące dowolny pręt widokowy. Dodano opcję wprowadzenia otuliny podczas definiowania odcinków rysowanego pręta.
5) Dodano nowe polecenie SP przesuwające wybrane pręty przekrojowe do pręta widokowego lub dowolnej linii, polilinii lub wirtualnego odcinka zdefiniowanego przez 2 punkty.
6) Poprawiono zaokrąglanie wymiarów wyciągniętych prętów do 5 i 10 mm – dla opisywania prętów wymiarami ukrytymi.
7) Dodano nowe polecenie RYS2PR rysujące pręty przekrojowe puste.

MBASE i IFO
1) W poleceniu IPL do przypisania fieldów z polem powierzchni dodano opcję P jak Parametry, gdzie można podać dokładność liczenia pól powierzchni.
2) W poleceniu TXT służącego do zmiany obiektów tekstowych dodano opcję skalowania obiektów tekstowych i atrybutów w blokach. Skalowanie odbywa się względem punktu wstawienia tekstów i/lub atrybutów.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.43 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.42

MŻELBET
1) Poprawiono w zestawieniach stali błąd polegający na niewłaściwym liczeniu sztuk zapisanych w blokach opisowych dla złożonego zapisu liczby sztuk typu: „2×4.5”

MBASE
1) W poleceniu WR dodano opcję marginesu na wpięcie dla bloków dynamicznych oraz zmieniono blok ramki z blokiem dynamicznym. Obecnie wstawia się domyślnie ramka z blokiem o nazwie „MCADramka_v6”, która posiada dodatkowo możliwość indywidualnej zmiany marginesu do wpięcia. Poprzednia ramka nie miała możliwości zmiany marginesu do wpięcia.

MPLOT
1) Rozszerzono funkcjonalność MPLOT o nową ramkę dynamiczną „MCADramka_v6”

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.42 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.41

MSTAL
1) Poprawiono procedurę opisującą spoiny ESP. Poprzednio nie był wyłączany osnap i linie opisu spoin czasami wstawiały się nie ortogonalnie.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.41 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.40

MBASE
1) Dodano nową funkcjonalność do polecenia TXT. Obecnie można globalnie do wybranych tekstów i/lub dowolnych atrybutów w blokach dodawać dowolne przedrostki i przyrostki.
2) Rozszerzono polecenie WY1 o możliwość dodawania przyrostków i przedrostków do podpisywanych wymiarów.
3) Naprawiono polecenie FOB, pokazujące obiekty wchodzące w skład fielda (pola). Poprzednio jak field zawierał błędne dane (tzw. krzaki – ###) to nie było żadnej reakcji programu. Obecnie wywołany jest komunikat o błędzie w polu i pokazane są poprawne obiekty tworzące ten field (pole).

MŻELBET
1) Zmieniono tryb rysowania strzemion okrągłych. Obecnie strzemiona okrągłe rysowane są polilinią zintegrowaną z hakami – jak pozostałe pręty MCADa. Strzemiona rysuje się poleceniem STRZ

Od wersji 5.40 MCAD ŻELBET został rozszerzony o obsługę prętów kodowanych zgodnie z Eurokodem.
2) Wprowadzono nowe polecenia dla prętów kodowanych:
WORK – opisy prętów kodowanych na rzutach i widokach z kładami prętów oraz zasięgiem ich występowania (rozszerzona funkcjonalność wcześniejszego polecenia WOR).
WOPKOD – opisy standardowych prętów kodowanych (rozszerzona funkcjonalność wcześniejszego polecenia WOP).
ZESTPK – zestawiawienia prętów kodowanych z kolumnami z kształtami prętów i blokiem z wymiarami kodowymi wg Eurokodu.
WPK – Rysowanie pręta kodowanego w widoku przez kliknięcie kładu pręta z rzutu lub bloku opisowego pręta kodowanego.

MSTAL
1) Poprawiono rysowanie śrub w widokach poleceniem SRW.

MPLOT
1) Dostosowano MPLOT do środowiska GstarCADa 2016 i 2017.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.40 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.39

Od wersji 5.39 MCAD został przystosowany do pracy w GstarCAD od wersji 2016.

MBASE
1) Poprawiono polecenie ZNB zmieniające bloki w rysunku dwg na unikatowe. Obecnie program nie zmienia nazw systemowych bloków MCADa i można wybierać bloki do zmiany nazwy oknem wyboru.
2) Wprowadzono w poleceniu WYB możliwość wyboru bloków dynamicznych. We wcześniejszych wersjach programu bloki dynamiczne były ignorowane przez program.
3) W poleceniu WBL służącego do szybkiego wyboru bloków wprowadzono możliwość wyboru bloków dynamicznych.
4) Zmieniono funkcje wyłączania osnapu we wszystkich poleceniach MCADa. Obecnie domyślnie nie jest przełączany osnap na domyślny MCADa a pozostaje taki jaki ma zdefiniowany Użytkownik. Aby zmienić domyślne ustawienia osnapu MCADa należy wyedytować plik MCAD.ini izmienić wpis w etykiecie [OsnapOnOff]

MŻELBET
1) Zmieniono w poleceniu WOR obiekt wskazujący zasięg prętów na rzutach z polilinii na obiekt typu wymiar.
2) Dodano nowe polecenia: A2x, A3x i A4x dopisujące przedrostki 2x, 3x i 4x do liczby sztuk elementów. Ma to ułatwić modyfikację bloków opisowych prętów żelbetowych np. na kładach ścian, gdzie pręty w widoku liczone powinny być podwójnie.
3) Poprawiono generowanie opisów prętów z metra w poleceniu WOPL dla własnych schematów opisów (definiowanych indywidualnie przez Użytkownika).

MABCin
1) Poprawiono funkcję czytania grubości z punktu informacyjnego w poleceniu MGRUB. Poprzednio dane zapisane do punktu nie były czytane.
2) Poprawiono polecenie POS służące do podziału wybranego obszaru siatki na połowę.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.39 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.38

MŻELBET
1) Rozszerzono polecenie ZOT rysujące zbrojenie wokół otworów. Obecnie można rysować zbrojenie na pojedynczej krawędzi otworu jak i wokół całego otworu prostokątnego. Można również wprowadzić większą liczbę prętów równoległych do krawędzi otworu.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie SPT – Standardowe Położenie Tekstów wymiarowych dla obiektów typu wymiar.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.38 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.37

MPLOT
1) Dodano poprawkę przy generacji plików PDF, DWG i PLT, która generuje pliki bez polskich znaków w nazwach. Po dodaniu opcji tematu rysunku w nazwie plików generowały się wcześniej pliki z polskimi znakami w nazwach. Niektóre serwery FTP źle radzą sobie z takimi plikami. Od wersji 5.37 MPLOT generuje pliki bez polskich znaków w nazwach.

MBASE
1) Rozszerzono polecenie ZNB zmieniające nazwy bloków w rysunku na nazwy unikatowe MCADa. Teraz można zmieniać nazwy wybranych bloków lub wszystkich bloków na rysunku na unikatowe nazwy bloków MCADa.
2) Dodano polecenie USUNPOLSKIEZNAKI, które usuwa polskie znaki z nazw wszystkich plików we wskazanym folderze.
3) Poprawiono polecenie TXO, służące do ustawienia takiego kąta dla obiektu tekstowego jak wskazana linia. Obecnie program odczytuje wskazany kąt zarówno z obiektu typu linia jak i polilinia. Można również podać 2 punkty definiujące kąt obrotu tekstu. Obecnie za pomocą polecenia TXO można ustawiać kąt dla obiektów typu TEXT, MTEXT oraz bloków (także bloków z atrybutami). Teraz łatwo można ustawić kąt obrotu opisów elementów żelbetowych i stalowych do dowolnego obiektu liniowego lub do dowolnie zdefiniowanych 2 punktów.
4) Rozszerzono polecenie TXT, służące do zmiany cech obiektów tekstowych. Obecnie można zmieniać dowolne cechy tekstu zarówno dla obiektów tekstowych jak i atrybutów w blokach. Poprawiono także moduł podmiany tekstu. Obecnie gdy w okienku „Łańcuch stary” będzie puste to program podmieni wszystkie teksty na nowe z okienka „Łańcuch nowy”
5) Dodano nowe polecenia:
CLC, CLC1 – zmiana typu linii wybranych warstw na ciągłą (CLC1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
CLP, CLP1 – zmiana typu linii wybranych warstw na przerywaną średnią (CLP1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
CLPM, CLPM1 – zmiana typu linii wybranych warstw na przerywaną małą (CLPM1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
CLO, CLO1 – zmiana typu linii wybranych warstw na osiową (CLO1 – wybiera obiekty na warstwie wewnątrz bloku)
6) Dodano nowe nowy styl wymiarowania MCADa z kreską i stylem tekstu Arial. Aktualne style wymiarowy MCADa definiuje się poleceniem WYM lub bezpośrednio z paska zadań lub menu górnego.
7) Dodano nowe polecenie WWP – wstawianie węzła do polilinii.
8) Poprawiono polecenie OBC wycinające linie i wstawiające symbol wycięcia liniami przerywanymi. Obecnie program działa nie tylko na liniach ale też na poliliniach, łukach, okręgach i innych obiektach 2D podlegających cięciu.

MABCin
1) Poprawiono moduł eksportu danych z modelem do programu ABC. W nowej wersji ABC niektóre elementy były źle interpretowane. Źle eksportowały się elementy, które rysowane były bez opcji zamknięcia polilinii, gdzie pierwszy i ostatni punkt elementu był tym samym węzłem.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.37 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.36

MPLOT
1) Dodano opcję wskazania do definiowania nazw plików tematu rysunku. Obecnie zamiast tylko numeru rysunku i rewizji można również dodać kolejny człon: temat rysunku.
Schemat nazwy plików w MPLOT wygląda obecnie tak:
Przedrostek_NumerRewizja_TematRysunku_FormatkaRysunkowa.typ
Przykładowa generowana nazwa plików wygląda teraz następująco:
HalaNr5_K102B_Rzut fundamentów_297×510.pdf lub
Pawilon4_K115A_Schemat konstrukcji dachu_297×510.pdf
Oczywiście tak jak poprzednio istnieje możliwość wyłączenia definiowana rewizji i tematu rysunku z definicji nazw plików.
2) Poprawiono moduł w MPLOT do generowania plików z definicją w tekstach. poprzednio były problemy z rozróżnianiem skali rysunków.

MŻELBET
1) W tabeli zestawień stali gdy w zestawieniu występuje tylko jeden rodzaj stali i jedna kolumna z długością prętów zmieniono nagłówek tabeli na „DŁUGOŚĆ [m]”, żeby napis nie wchodził na sąsiednie kolumny. Dla minimum 2 rodzajów stali nagłówek obecnie ustawiono na „DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]”.
2) Dodano nowe polecenie ZOT – wstawianie zbrojenia krawędzi otworów na rzucie.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie DLP zliczające sumaryczną długość wybranych linii i polilinii. Tak jak było wcześniej i jest nadal, istnieje polecenie DLL zliczające długość sumaryczną wybranych linii (samych linii z pominięciem polilinii).
2) Dodano nowe polecenie ZNB zmieniające nazwy wszystkich bloków w rysunku na nazwy unikatowe MCADa. Polecenie to ma służyć w pomocy przy wyeliminowaniu błędów dublowania nazw bloków przy wklejaniu grafiki z różnych rysunków do jednego wspólnego rysunku AutoCADa. Takie błędy często się zdarzają np. przy wklejaniu podkładów architektonicznych generowanych z programu Archicad. Często ściany mają te same nazwy i na różnych kondygnacjach mają zmienioną geometrię po wklejeniu ich na jeden wspólny rysunek AutoCADa.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.36 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.35

MŻELBET
1) W poleceniu WOR, przy opisywaniu prętów na rzucie w momencie definiowania punktów linii opisowej zasięg zbrojenia dodano opcję wskazania istniejącego opisu zasięgu zbrojenia. Ma to umożliwić wielokrotne opisywanie prętów na jednym wspólnym odnośniku zasięgu zbrojenia (np przy naprzemiennym rozmieszczeniu prętów na wspólnym zasięgu zbrojenia).
2) W zestawieniach stali dla żelbetu dodano opcję generowania tabeli zestawieniowej w języku norweskim. Opcję języka tabeli ustawia się poleceniem ZELBPAR.

MBASE
1) Naniesiono poprawkę w poleceniu wymiarowania CWN. Poprzednio nie ustawiał się prawidłowo styl wymiarowana MCADa. Obecnie styl ten ustawia się już prawidłowo.

MENU
1) Naprawiono problem zawieszania się programu w AutoCAD 2017 po wyborze polecenia MCAD służącego do wczytywania menu MCADa.
Obecnie w wersjach AutoCADa 2016 i 2017 czasami występuje problem nie zapamiętywania układu menu MCADa po ponownym uruchomieniu AutoCADa. Aby problem ten zlikwidować proszę zajrzeć do zakładki FAQ do pytania 27 lub kliknąć w ten link i przejść do pytania 27.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.35 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.34

IFO
1) Poprawiono błąd w oknach programów IFO i ITO powodujący zawieszanie programów po wcześniejszym usunięciu obiektu stanowiącego formułę dla IFO i ITO.

MŻELBET
1) Poprawiono błąd przy rysowaniu strzemion w poleceniu STRZ wyłączający tryby lokalizacji (osnap) obiektów.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.34 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.32

MSTAL
1) Do polecenia AA porządkującego atrybuty w opisach elementów stalowych i żelbetowych przypisano również porządkowanie opisów śrub. Obecnie po zmianie wartości atrybutów w opisach śrub, kiedy atrybuty nachodzą na siebie lub są zbyt oddalone od siebie można wywołać polecenie AA i atrybuty zostaną automatycznie uporządkowane.
2) W opisach śrub poleceniem OPSR dodano w oknie dialogowym opcję umieszczania atrybutu z normą śruby jako atrybut niewidoczny.
3) Zmieniono sposób generowania bloków otworów owalnych poleceniem OTOW. Obecnie geometria obrysu otworu owalnego w bloku generowana jest z cechami Jakblok (Byblock) i znajduje się na warstwie 0. Otwór w bloku owalnym obecnie przejmuje cechy warstwy na której się znajduje a także można bezpośrednio nadać kolor obrysu otworu niezależny od koloru warstwy, na której znajduje się blok.
4) Poprawiono błędy obsługi programu SSD obliczającego i rysującego połączenia doczołowe.

MŻELBET
1) Zmieniono blok pręta przekrojowego. Obecnie elementy bloku pręta przekrojowego generowane są z cechami Jakblok (Byblock) i można im bezpośrednio nadać kolor niezależny od koloru warstwy, na której znajduje się blok pręta.
2) Poprawiono procedurę rysowania metki opisowej przy rysowaniu wieńców poleceniem WIEN.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.32 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.31

MŻELBET
1) W tabeli zestawień stali polecenia ZEST dodano opcję dwóch naddatków: na zakłady prętów i na pręty dodatkowe i montażowe. Obecnie jak użytkownik nie będzie chciał zestawiać stali z naddatkami to przy pytaniu o wartość procentową naddatków należy wpisać wartość 0 (zero – domyślnie).
2) Poprawiono obsługę zmiennej „osmode” przy rysowaniu prętów widokowych. Obecnie przy rysowaniu prętów nie jest wyłączany osnap zdefiniowany wcześniej przez użytkownika.

MSTAL
1) Dodano nowe polecenie OTOW – rysowanie otworów owalnych.
2) Poprawiono obsługę błędów.
3) Poprawiono polecenie WALCPRZ rysujące przekrój na liniach widokowych elementu walcowanego. Wcześniej program gubił uktualny układ współrzędnych.
4) W poleceniu zestawień stali ZESTST poprawiono błąd pojawiania się komunikatu o zdublowanych elementach zestawieniowych dla kilku identycznych opisów zestawieniowych. Poprzednio program błędnie pokazywał, że są zdublowane numery elementów dla kilku elementów opisanych identycznie (z tym samym typem przekroju, długością, gatunkiem stali, nazwą pozycji i tym samym numerze elementu).
5) Rozszerzono polecenie OPSR opisujące śruby o dodatkowe elementy opisowe. Obecnie można wpisywać liczbę podkładek i nakrętek oraz numer normy dla śrub. Zmieniono układ i liczbę atrybutów w bloku opisowym śruby.
6) Dodano nowe polecenie ZSR generujące na rysunku zestawienie śrub.
Parametry tabeli ustawia się wpisując opcję P podczas wprowadzania punktu wstawienia tabeli lub niezależnym poleceniem ZSRP.
Uwaga.
Zestawiając wcześniej wygenerowane opisy śrub MCADa, numery norm są dopisywane do zestawień automatycznie oraz liczba podkładek przyjmowana jest jako 2 szt a jako liczba nakrętek przyjmowana jest 1 szt.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.31 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.30

MSTAL
1) W poleceniu SSD liczącym i rysującym styki doczołowe poprawiono moduł obliczeniowy oraz generowanie notatek obliczeniowych. Dodano informacje o algorytmie liczenia spoin oraz o wykluczeniu momentów zginających w stykach przegubowych.
Dla polecenia SSD umieszczono plik z instrukcją obsługi programu: „MCAD – SSD – rysowanie i obliczanie polaczen doczolowych.pdf”. Plik ten znajduje się w katalogu: c:\mcad\instrukcje i licencja.
Instrukcję programu można obecnie również wywołać z głównego okna SSD wybierając przycisk „Instrukcja PDF”.

MŻELBET
1) W zestawieniach stali poprawiono moduł liczący pręty. Obecnie program sprawdza poprawność danych zapisanych w atrybutach z liczbą sztuk.

Moduł narzędziowy
1) Znowelizowano moduł obsługi licencji MCADa.

Pliki menu
1) Dodano plik ACAD2014_classic.cuix do katalogu c:\mcad\menu. W pliku tym są ustawienia standardowej przestrzeni roboczej dla AutoCADa 2015 i 2016 z klasycznym układem obszaru roboczego – AutoCAD wersja standardowa (ang. AutoCAD Classic ) – bez wstążek.
Z pliku tego można skopiować standardową przestrzeń roboczą za pomocą polecenie _CUI w zakładce: Przenoszenie (ang. Transfer), pozycja na drzewie: Obszary robocze (ang. Workspaces).

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.30 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.27

MSTAL
1) W poleceniu SSD liczącym i rysującym styki doczołowe poprawiono moduł obliczeniowy oraz generowanie notatek obliczeniowych. W oknie obliczeń styków dodano przycisk z informacją w PDF o algorytmie obliczeń styków wykonywanych przez program SSD.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.27 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.26

MSTAL
1) W poleceniu WDLG przy definiowaniu profili stalowych wprowadzono możliwość definiowania indywidualnych blachownic z pasami: dolnym i górnym o różnej szerokości i grubości
2) W poleceniu WDLG dla przekrojów dwuteowych wprowadzono wyświetlanie informacji w oknie dialogowym o nośnościach maksymalnych profilu: Mmax Dolne, Mmax Górne, Vmax i Nmax. Nośności te są zależne od parametrów geometrycznych wybranego profilu oraz wytrzymałości wybranego rodzaju stali.
3) W poleceniu SSD przy obliczeniach styków doczołowych poprawiono moduł obliczeniowy i wprowadzono generowanie notatki z obliczeń.
4) Poprawiono zliczanie masy jednostkowej i powierzchni malowania dla prętów przy zestawieniach stali w module stalowym.

MŻELBET
1) Usunięto błędy przy generowaniu prętów przy zmiennej TRIMMODE=0.

Moduł systemowy
1) Usunięto problem przy prawidłowym odczytywaniu zdefiniowanego folderu roboczego MCADa. Poprzednio konieczne było, żeby ścieżka robocza z folderem MCADa zapisana była na ostatnim miejscu w ścieżkach roboczych programu CAD. Obecnie nie jest to konieczne.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.26 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.25

MSTAL
1) Poprawiono obsługę błędów przy zestawieniach stali.
2) Wprowadzono moduł obliczeniowy w poleceniu SSD do obliczania i rysowania styków doczołowych dwuteowych.
3) Rozszerzono polecenie SSD o bieżące sprawdzanie poprawnych warunków geometrycznych styków doczołowych.

MBASE
1) Dodano w poleceniach skalowania i odbić kot wysokościowych: SKOT i LKOT oraz AIK obsługę kot dynamicznych z BIK
2) Poprawiono obsługę zmiennej środowiskowej „measurement” w poleceniach kreskowania: MHW, MH, MHE. W przypadku, gdy zmienna ta miała wartość 0 program nie kreskował kreskowaniami zdefiniowanymi w MCAD.
3) Dodano w menu dodatkowe skale pomocnicze: 1:40 i 1:80.

KREATOR ZESTAWIEŃ
1) Poprawiono błędnie opisywaną literę „Ń” w zestawieniach typowych Kreatora Zestawień.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.25 została wyłączona

MCAD – aktualizacja 5.24

MBASE
1) Dodano opcję wstawiania znaku „+” dla rzędnych dodatnich przy wstawianiu i aktualizacji rzędnych kot wysokościowych dla poleceń: EK i AEK. Obecnie w pliku mcad.ini przy etykiecie [Koty +] można zmienić domyślne ustawienie. Należy wpisać 1 w przypadku gdy chcemy, żeby dla rzędnych dodatnich wstawiał się znak „+” lub można wpisać 0, gdy chcemy znak „+” pominąć. Aby przestawić na bieżąco wstawianie znaku „+” można wywołać polecenie KOT+ lub przestawić opcję w okienku dialogowym ustawienia kot: opcja P przy wstawianiu kot poleceniem EK lub można wywołać polecenie UKOT.
2) Dodano polecenie KOT+, które kolejno przestawia środowisko MCADa w aktualnym rysunku. Ustawia się kolejno:
– Wstawianie znaku „+” przy kotach z rzędnymi dodatnimi i
– Nie wstawianie znaku „+” dla rzędnych dodatnich kot wysokościowych
3) Naprawiono błędne wpisy w menu MCADa powodujące zawieszanie AutoCADa przy niektórych poleceniach wymiarowania wywoływanych z paska narzędzi.
4) Naprawiono polecenie PW służące do podkreślania wymiarów. Program wcześniej nieprawidłowo przyjmował dane w przypadku wprowadzania danych w sposób dynamiczny a nie w linii poleceń.
5) Naprawiono numerator elementów poleceniem NUM. Wcześniej program niepoprawnie numerował elementy z ujemnymi współrzędnymi punktów wstawienia.
6) Naprawiono polecenie SOB2 rysujące odnośnik dwustronny. Wcześniej program nieprawidłowo umieszczał teksty opisowe przy linii odnośnika w lokalnym układzie współrzędnych.
7) Dodano nowe polecenie GW0 – ustawianie grubości warstwy na 0 (usuwanie grubości). Jest to uzupełnienie pozostałych poleceń z poprzedniej aktualizacji MCADa: GW1, GW2 … GW10
8) Poprawiono polecenie AEK aktualizujące koty wysokościowe. Wcześniejsza wersja niepoprawnie aktualizowała koty dynamiczne z BIK.
9) Poprawiono polecenie AWR aktualizujące metki ramek rysunkowych
10) Poprawiono polecenie PDW wstawiające nowy punkt węzłowy na wskazanej polilinii.

MPLOT
1) Poprawiono moduł wyboru ramek rysunkowych do generowania PDF, PLT i DWG.

MSTAL
1) Poprawiono drobne błędy w poleceniu SSD rysującym połączenia doczołowe belek dwuteowych.

Posted in Bez kategorii | Możliwość komentowania MCAD – aktualizacja 5.24 została wyłączona