MBASE – aktualizacja 5.11

Wprowadzono nowe polecenie: ISZ – inteligentne sztuki. Program umożliwia przypisanie dowolnym obiektom tekstowym formuły matematycznej na liczenie liczby sztuk zależnej od 2 niezależnych obiektów graficznych CAD