MCAD – aktualizacja 5.14

W module MŻELBET poprawiono edycję i opisywanie prętów uzwojonych.
W module MŻELBET przy rysowaniu słupów prostokątnych w przekroju dodano opcję generowania strzemion prostokątnych zamkniętych.
W module MŻELBET przy rysowaniu słupów prostokątnych w przekroju poprawiono błędne rysowanie strzemion przy wyborze otuliny prętów do boku strzemion.
W module MŻELBET poprawiono opcję wyciągania i opisywania strzemion okrągłych.
W module MŻELBET dodano nowe polecenie SKP umożliwiające przeskalowanie prętów przekrojowych.
W module MBASE dodano opcję w pliku mcad.ini na tworzenie własnych przedrostków dla tworzenia warstw dla polecenia TWB.
W module MBASE poprawiono blok dynamiczny ramki rysunkowej. Wcześniej ramka ta wstawiana była tylko w AutoCAD i ZWCAD w wersji z zapisem plików DWG w standardzie od wersji 2010.
W MPLOT poprawiono czytanie i zapisywanie plików ze standardowymi ustawieniami. Teraz domyślnie program próbuje odczytać i zapisać dane do plików z katalogu, w którym znajduje się edytowany plik DWG.
W module MSTAL powiększono dostępny zestaw profili z rur kwadratowych i prostokątnych.