MCAD – aktualizacja 5.15

MBASE
1) Dodano nowe polecenie IOO – globalna zamiana obiektów z polami (fieldami) na zwykłe obiekty tekstowe.
2) Zmodyfikowano polecenie ZMBLK. Dodano opcję wskazania bloku do odczytania jego nazwy.
3) Poprawiono polecenie WYB. Poprzednio czasami występowały błędy przy wyborze atrybutów w blokach.

MŻELBET
1) Poprawiono generowanie tabeli zestawieniowej w poleceniu ZEST. Obecnie program informuje o elementach zestawieniowych z pustą nazwą pozycji, które nie będą brane do zestawień oraz nie generuje tabeli jak nie ma jakiejkolwiek pozycji w elementach opisowych do zestawień. Tabela obecnie rysowana jest teraz również w lokalnych i obróconych układach współrzędnych. Dodano także informację w tabeli zestawieniowej o elementach zliczanych i zamawianych z metra. Jeśli numer elementu w opisach do zestawień posiada literkę „h” lub przedrostkiem długości jest „Lca” to program wstawia w tabelę uwagi o konieczności dostarczania wyróżnionych prętów w długościach handlowych. (Lca – długość prętów z metra). Pod tabelą wstawia się również stosowna informacja o długościach handlowych oraz informacja o tym, że pręty MCADa wymiarowane są w osiach.
2) Poprawiono polecenie WYK. Obecnie opisy dolne i górne wstawiane są symetrycznie względem osi opisu.
3) Zmodyfikowano menu i pasek narzędzi modułu Żelbetowego.
4) Dodano nowe polecenia dla opisów prętów liczonych z metra (wieńce, ławy itp.):
WYKL – wstawianie metki dla opisu pozycji długości z metra.
WOPL – wstawianie opisu prętów do zestawień dla pozycji liczonych z metra.
ELM – automatyczne przypisanie łącznej długości prętów podłużnych i liczby sztuk prętów poprzecznych dla pozycji liczonych z metra.