MCAD – aktualizacja 5.18

MPLOT
– Zmieniono wybieranie folderów w oknie MPLOT. Obecnie można bez problemów generować pliki w lokalizacjach sieciowych. Możliwe jest również ręczne wpisywanie katalogu, w którym będą generowane pliki MPLOTa.
– Dodano 2 opcje przy generowaniu plików DWG, PLT i PDF.
Pierwszą z opcji jest ustawienie przed wydrukiem aktualizacji etykiet ramek rysunkowych MCADa. W etykietach ramek zapisana zostanie aktualna data i godzina oraz nazwa pliku źródłowego DWG, z którego generowane są pliki MPLOTa.
Drugą opcją jest usuwanie powiązań IFO (usunięcie fieldów) z wszystkich obiektów tekstowych i atrybutów w generowanych rysunkach. Ma to zapobiec utracie danych źródłowych w obiektach IFO. W przypadku utraty powiązań z obiektami źródłowymi w wygenerowanych plikach DWG pojawiały się znaki ### zamiast wartości wyliczonych formuł IFO.

MŻELBET
– Uzupełniono polecenie WIEN rysujące wieńce o dwa kolejne rodzaje wieńców.

MBASE
– Poprawiono polecenie WPN i WPW włączające i wyłączające warstwy pomocnicze MCADa. Poprzednio był problem z wyłączaniem warstw w przypadku, gdy warstwa pomocnicza była warstwą aktualną.
– Uzupełniono polecenie I00, służące do usuwania powiązań IFO (fieldów) z obiektów tekstowych globalnie (wyborem). Obecnie przy pytaniu o wskazanie definicji atrybutu do usuwania powiązań IFO można wybrać opcję [ENTER] lub nic nie wskazywać, żeby program usunął fieldy z wszystkich atrybutów w blokach.