MCAD – aktualizacja 5.19

UWAGA.
Poprawka 5.19 wymaga wczytania nowego menu MCADa. Aby wczytać nowe menu MCADa należy wpisać polecenie MCAD

MBASE
– Dodano nowe polecenia:
SKOT – skalowanie kot wysokościowych wyborem. Skalowanie odbywa się względem punktów wstawienia poszczególnych kot.
LKOT – lustrzane odbicie kot wysokościowych wyborem. Odbijanie kot również odbywa się względem punktów wstawienia poszczególnych kot.
– Zoptymalizowano usuwanie fieldów (obiektów IFO) wyborem za pomocą polecenia I00. Obecnie procedura wykonuje usuwanie fieldów znacznie szybciej niż poprzednio.

MPLOT
Przyspieszono generowanie wydruków przy wyborze opcji usuwania fieldów (obiektów IFO) dla poszczególnych rysunków.