MCAD – aktualizacja 5.20

MŻELBET
1) Poprawiono zestawienia stali, polecenie ZEST.
W przypadku, gdy zestawia się pręty, których liczba sztuk wynosi zero przy zestawianiu stali wprowadzono monit informujący, że w tabeli występują pozycje, których liczba sztuk wynosi 0 (zero).

MBASE
1) Poprawiono polecenie DF służące do indywidualnego dopasowania tekstu wymiarowego.
2) Poprawiono polecenie WY1 służące do podpisywania wymiarów. Obecnie program usuwa stare podpisy wymiarów i wstawia nowe podpisy. Poprzednio jak wybrane były wymiary już podpisane to program je ignorował i nie podpisywał na nowo.
3) Poprawiono polecenie ZMBLK – poprzednio zdarzały się błędy po wyborze bloków do podmiany.

Kreator Zestawień
1) Poprawiono funkcjonalność Kreatora Zestawień (polecenie KRZ). W zarządzaniu danymi przy odczytywaniu danych zapisanych wcześniej do pliku program dopisuje nowe dane na końcu listy dostępnych typowych zestawień Kreatora. Wcześniej po odczycie danych program kasował stare dane i zastępował je tylko nowymi odczytanymi z pliku.

MPLOT
1) Poprawianie obracanie rysunków poziomych w formacie A4.
2) Poprawiono procedurę obracania formatek rysunkowych podczas wydruków do PDF. Czasami formatki nie były prawidłowo obracane.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.