MCAD – aktualizacja 5.20

MŻELBET
1) Poprawiono zestawienia stali, polecenie ZEST.
W przypadku, gdy zestawia się pręty, których liczba sztuk wynosi zero przy zestawianiu stali wprowadzono monit informujący, że w tabeli występują pozycje, których liczba sztuk wynosi 0 (zero).

MBASE
1) Poprawiono polecenie DF służące do indywidualnego dopasowania tekstu wymiarowego.
2) Poprawiono polecenie WY1 służące do podpisywania wymiarów. Obecnie program usuwa stare podpisy wymiarów i wstawia nowe podpisy. Poprzednio jak wybrane były wymiary już podpisane to program je ignorował i nie podpisywał na nowo.
3) Poprawiono polecenie ZMBLK – poprzednio zdarzały się błędy po wyborze bloków do podmiany.

Kreator Zestawień
1) Poprawiono funkcjonalność Kreatora Zestawień (polecenie KRZ). W zarządzaniu danymi przy odczytywaniu danych zapisanych wcześniej do pliku program dopisuje nowe dane na końcu listy dostępnych typowych zestawień Kreatora. Wcześniej po odczycie danych program kasował stare dane i zastępował je tylko nowymi odczytanymi z pliku.

MPLOT
1) Poprawianie obracanie rysunków poziomych w formacie A4.
2) Poprawiono procedurę obracania formatek rysunkowych podczas wydruków do PDF. Czasami formatki nie były prawidłowo obracane.