MCAD – aktualizacja 5.21

MBASE
1) Poprawiono polecenie TWB do tworzenia własnych warstw w standardzie MCADa. Teraz w nazwach warstw rozróżniane są duże i małe litery.
2) Poprawiono wstawianie w MCAD bloków z atrybutami. Wcześniej były problemy z kontrolą zmiennej „ATTDIA” i „ATTREQ”.
3) Zmieniono pasek narzędzi ze skalami i jednostkami MCADa. Dodano przyciski z typowymi skalami 1:1, 1:2, 1:75 oraz na końcu przycisk wyciągnięcia paska narzędzi.
4) Dodano do polecenia WY1 opcję kasowania wpisanego indywidualnie tekstu wymiarowego. Teraz wybierając opcję S – program usuwa podpisane wymiary przywraca oryginalne teksty wymiarowe wybranym obiektom wymiarowym.
5) Zmieniono kolorystykę kilku podstawowych warstw MCADa na ciemniejszą, żeby elementy opisowe wyróżniały się na tle fieldów (obiektów generowanych w IFO). Zmiany te wpisano do pliku mcad.ini

MPLOT
1) Uzupełniono instalator i plik aktualizacyjny MCADa o brakujący plik z ustawieniami druku do PDF.
2) Poprawiono procedury sprawdzające wielkości formatek dla wydruków w PDF. Wcześniej bywały w ZWCAD problemy z właściwą interpretacją długości formatek rysunkowych w PDF.
3) Podmieniono plik z obsługą wydruków do PDF w ZWCAD.

MSTAL
1) Poprawiono wstawianie przekrojów stalowych jako bloki. Obecnie w domyślnych nazwach bloków dodawana jest jednostka MCADa. Ma to uchronić użytkownika przed przypadkową redefinicją nazw bloków przekrojów stalowych wstawianych w różnych jednostkach rysunkowych.
2) Dodano 2 nowe polecenia służące do analizy numeracji elementów stalowych:
DUB – sprawdzenie numeracji elementów bez analizy numerów pozycji (numery będą analizowane w ramach wyboru obiektów z pominięciem nazwy pozycji)
DUBP – sprawdzenie numeracji elementów w ramach pozycji (numery będą osobno analizowane dla każdej z pozycji np. osobne numery dla słupa i dla belki)
3) Dodano w zestawieniach stali sprawdzenie czy w tabeli zestawieniowej nie występują elementy ze zdublowanymi numerami oraz czy nie występują elementy z zerową masą i długością.
4) Dodano wersję beta styków doczołowych – polecenie SSD. Polecenie to służy do rysowania i analizy obliczeniowej styków doczołowych. Zawiera skatalogowane typowe połączenia wg niemieckich wytycznych DSTV/DASt dla profili dwuteowych typu: HEA, HEB i IPE. Wersja beta nie zawiera jeszcze modułu obliczeniowego i generatora rysunków w widokach górnym i bocznym.