MCAD – aktualizacja 5.22

MSTAL
1) Poprawiono rysowanie dokładne śrub w widoku poleceniem SRW. Teraz odpowiednie składniki śruby rysowane są jako bloki.
2) Rozszerzono możliwości rysowania styków doczołowych poleceniem SSD.  Dodano rysowanie styków z boku i z góry. Dodano moduł sprawdzania warunków geometrycznych styku
3) Poprawiono dane przekrojów stalowych w pliku walc1.dat
4) Poprawiono dane śrub i nakrętek oraz dodano dane wymiarowe kluczy nasadowych na śruby do pliku mcad.ini

MPLOT
1) Poprawiono nazewnictwo plików generowanych przez MPLOT. Obecnie program oddziela w nazwach plików numer rysunku od rewizji znakiem myślnika (minusa) „-„.
Schemat nazwy plików wygląda obecnie tak:
Przedrostek_NumerRewizja_FormatkaRysunkowa.rozszerzenie
Przykładowa generowana nazwa plików wygląda teraz następująco:
HalaNr5_K102B_297×510.pdf
HalaNr5_K102-B_297x510.pdf