MCAD – aktualizacja 5.23

MBASE
1) Zmieniono polecenie MHE służące do kreskowania wielu wybranych obiektów. Obecnie każdy z wybranych wspólnie obiektów ma swoje własne niezależne kreskowanie. Poprzednio program kreskował wszystkie wybrane obiekty jednym wspólnym

2) Wprowadzono nowe polecenie do ustawienia grubości wybranych (wskazanych warstw).
Po wybraniu jednego z poniższych poleceń program ustawi odpowiednią grubość wskazanych warstw oraz przestawi zmienną globalną LWDISPLAY na wartość 1, czyli wyświetlane będą grubości obiektów na ekranie.
Program przestawia również zmienną LWUNITS na 1, czyli grubości linii będą podawane w mm.
GW1 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.1 mm
GW2 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.2 mm
GW3 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.3 mm
GW4 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.4 mm
GW5 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.5 mm
GW6 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.6 mm
GW7 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.7 mm
GW8 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.8 mm
GW9 – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.9 mm
GW10 – ustawia grubość wskazanych warstw na 1.0 mm
Uwaga. Aby wyłączyć wyświetlanie grubości linii na ekranie należy wpisać polecenie „_LWDISPLAY” i podać wartość 0 (zero)

3) Poprawiono obsługę parametrów domyślnych dla tekstów MCADa. Poprzednio program niewłaściwie interpretował dane z pliku mcad.ini . Obecnie wystarczy zmienić domyślne wartości w pliku mcad.ini w zakładce [Style] aby program przyjął odpowiednie wartości tekstów jako domyślne.

MSTAL
1) Zaktualizowano polecenie SSD, służące do obliczania i rysowania styków doczołowych. Brak jeszcze skończonego modułu na obliczanie styków. Na dzień dzisiejszy rysowana jest geometria styków oraz sprawdzane są warunki poprawności geometrycznej elementów styku.