MCAD – aktualizacja 5.24

MBASE
1) Dodano opcję wstawiania znaku „+” dla rzędnych dodatnich przy wstawianiu i aktualizacji rzędnych kot wysokościowych dla poleceń: EK i AEK. Obecnie w pliku mcad.ini przy etykiecie [Koty +] można zmienić domyślne ustawienie. Należy wpisać 1 w przypadku gdy chcemy, żeby dla rzędnych dodatnich wstawiał się znak „+” lub można wpisać 0, gdy chcemy znak „+” pominąć. Aby przestawić na bieżąco wstawianie znaku „+” można wywołać polecenie KOT+ lub przestawić opcję w okienku dialogowym ustawienia kot: opcja P przy wstawianiu kot poleceniem EK lub można wywołać polecenie UKOT.
2) Dodano polecenie KOT+, które kolejno przestawia środowisko MCADa w aktualnym rysunku. Ustawia się kolejno:
– Wstawianie znaku „+” przy kotach z rzędnymi dodatnimi i
– Nie wstawianie znaku „+” dla rzędnych dodatnich kot wysokościowych
3) Naprawiono błędne wpisy w menu MCADa powodujące zawieszanie AutoCADa przy niektórych poleceniach wymiarowania wywoływanych z paska narzędzi.
4) Naprawiono polecenie PW służące do podkreślania wymiarów. Program wcześniej nieprawidłowo przyjmował dane w przypadku wprowadzania danych w sposób dynamiczny a nie w linii poleceń.
5) Naprawiono numerator elementów poleceniem NUM. Wcześniej program niepoprawnie numerował elementy z ujemnymi współrzędnymi punktów wstawienia.
6) Naprawiono polecenie SOB2 rysujące odnośnik dwustronny. Wcześniej program nieprawidłowo umieszczał teksty opisowe przy linii odnośnika w lokalnym układzie współrzędnych.
7) Dodano nowe polecenie GW0 – ustawianie grubości warstwy na 0 (usuwanie grubości). Jest to uzupełnienie pozostałych poleceń z poprzedniej aktualizacji MCADa: GW1, GW2 … GW10
8) Poprawiono polecenie AEK aktualizujące koty wysokościowe. Wcześniejsza wersja niepoprawnie aktualizowała koty dynamiczne z BIK.
9) Poprawiono polecenie AWR aktualizujące metki ramek rysunkowych
10) Poprawiono polecenie PDW wstawiające nowy punkt węzłowy na wskazanej polilinii.

MPLOT
1) Poprawiono moduł wyboru ramek rysunkowych do generowania PDF, PLT i DWG.

MSTAL
1) Poprawiono drobne błędy w poleceniu SSD rysującym połączenia doczołowe belek dwuteowych.