MCAD – aktualizacja 5.25

MSTAL
1) Poprawiono obsługę błędów przy zestawieniach stali.
2) Wprowadzono moduł obliczeniowy w poleceniu SSD do obliczania i rysowania styków doczołowych dwuteowych.
3) Rozszerzono polecenie SSD o bieżące sprawdzanie poprawnych warunków geometrycznych styków doczołowych.

MBASE
1) Dodano w poleceniach skalowania i odbić kot wysokościowych: SKOT i LKOT oraz AIK obsługę kot dynamicznych z BIK
2) Poprawiono obsługę zmiennej środowiskowej „measurement” w poleceniach kreskowania: MHW, MH, MHE. W przypadku, gdy zmienna ta miała wartość 0 program nie kreskował kreskowaniami zdefiniowanymi w MCAD.
3) Dodano w menu dodatkowe skale pomocnicze: 1:40 i 1:80.

KREATOR ZESTAWIEŃ
1) Poprawiono błędnie opisywaną literę „Ń” w zestawieniach typowych Kreatora Zestawień.