MCAD – aktualizacja 5.30

MSTAL
1) W poleceniu SSD liczącym i rysującym styki doczołowe poprawiono moduł obliczeniowy oraz generowanie notatek obliczeniowych. Dodano informacje o algorytmie liczenia spoin oraz o wykluczeniu momentów zginających w stykach przegubowych.
Dla polecenia SSD umieszczono plik z instrukcją obsługi programu: „MCAD – SSD – rysowanie i obliczanie polaczen doczolowych.pdf”. Plik ten znajduje się w katalogu: c:\mcad\instrukcje i licencja.
Instrukcję programu można obecnie również wywołać z głównego okna SSD wybierając przycisk „Instrukcja PDF”.

MŻELBET
1) W zestawieniach stali poprawiono moduł liczący pręty. Obecnie program sprawdza poprawność danych zapisanych w atrybutach z liczbą sztuk.

Moduł narzędziowy
1) Znowelizowano moduł obsługi licencji MCADa.

Pliki menu
1) Dodano plik ACAD2014_classic.cuix do katalogu c:\mcad\menu. W pliku tym są ustawienia standardowej przestrzeni roboczej dla AutoCADa 2015 i 2016 z klasycznym układem obszaru roboczego – AutoCAD wersja standardowa (ang. AutoCAD Classic ) – bez wstążek.
Z pliku tego można skopiować standardową przestrzeń roboczą za pomocą polecenie _CUI w zakładce: Przenoszenie (ang. Transfer), pozycja na drzewie: Obszary robocze (ang. Workspaces).