MCAD – aktualizacja 5.32

MSTAL
1) Do polecenia AA porządkującego atrybuty w opisach elementów stalowych i żelbetowych przypisano również porządkowanie opisów śrub. Obecnie po zmianie wartości atrybutów w opisach śrub, kiedy atrybuty nachodzą na siebie lub są zbyt oddalone od siebie można wywołać polecenie AA i atrybuty zostaną automatycznie uporządkowane.
2) W opisach śrub poleceniem OPSR dodano w oknie dialogowym opcję umieszczania atrybutu z normą śruby jako atrybut niewidoczny.
3) Zmieniono sposób generowania bloków otworów owalnych poleceniem OTOW. Obecnie geometria obrysu otworu owalnego w bloku generowana jest z cechami Jakblok (Byblock) i znajduje się na warstwie 0. Otwór w bloku owalnym obecnie przejmuje cechy warstwy na której się znajduje a także można bezpośrednio nadać kolor obrysu otworu niezależny od koloru warstwy, na której znajduje się blok.
4) Poprawiono błędy obsługi programu SSD obliczającego i rysującego połączenia doczołowe.

MŻELBET
1) Zmieniono blok pręta przekrojowego. Obecnie elementy bloku pręta przekrojowego generowane są z cechami Jakblok (Byblock) i można im bezpośrednio nadać kolor niezależny od koloru warstwy, na której znajduje się blok pręta.
2) Poprawiono procedurę rysowania metki opisowej przy rysowaniu wieńców poleceniem WIEN.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.