MCAD – aktualizacja 5.32

MSTAL
1) Do polecenia AA porządkującego atrybuty w opisach elementów stalowych i żelbetowych przypisano również porządkowanie opisów śrub. Obecnie po zmianie wartości atrybutów w opisach śrub, kiedy atrybuty nachodzą na siebie lub są zbyt oddalone od siebie można wywołać polecenie AA i atrybuty zostaną automatycznie uporządkowane.
2) W opisach śrub poleceniem OPSR dodano w oknie dialogowym opcję umieszczania atrybutu z normą śruby jako atrybut niewidoczny.
3) Zmieniono sposób generowania bloków otworów owalnych poleceniem OTOW. Obecnie geometria obrysu otworu owalnego w bloku generowana jest z cechami Jakblok (Byblock) i znajduje się na warstwie 0. Otwór w bloku owalnym obecnie przejmuje cechy warstwy na której się znajduje a także można bezpośrednio nadać kolor obrysu otworu niezależny od koloru warstwy, na której znajduje się blok.
4) Poprawiono błędy obsługi programu SSD obliczającego i rysującego połączenia doczołowe.

MŻELBET
1) Zmieniono blok pręta przekrojowego. Obecnie elementy bloku pręta przekrojowego generowane są z cechami Jakblok (Byblock) i można im bezpośrednio nadać kolor niezależny od koloru warstwy, na której znajduje się blok pręta.
2) Poprawiono procedurę rysowania metki opisowej przy rysowaniu wieńców poleceniem WIEN.