MCAD – aktualizacja 5.35

MŻELBET
1) W poleceniu WOR, przy opisywaniu prętów na rzucie w momencie definiowania punktów linii opisowej zasięg zbrojenia dodano opcję wskazania istniejącego opisu zasięgu zbrojenia. Ma to umożliwić wielokrotne opisywanie prętów na jednym wspólnym odnośniku zasięgu zbrojenia (np przy naprzemiennym rozmieszczeniu prętów na wspólnym zasięgu zbrojenia).
2) W zestawieniach stali dla żelbetu dodano opcję generowania tabeli zestawieniowej w języku norweskim. Opcję języka tabeli ustawia się poleceniem ZELBPAR.

MBASE
1) Naniesiono poprawkę w poleceniu wymiarowania CWN. Poprzednio nie ustawiał się prawidłowo styl wymiarowana MCADa. Obecnie styl ten ustawia się już prawidłowo.

MENU
1) Naprawiono problem zawieszania się programu w AutoCAD 2017 po wyborze polecenia MCAD służącego do wczytywania menu MCADa.
Obecnie w wersjach AutoCADa 2016 i 2017 czasami występuje problem nie zapamiętywania układu menu MCADa po ponownym uruchomieniu AutoCADa. Aby problem ten zlikwidować proszę zajrzeć do zakładki FAQ do pytania 27 lub kliknąć w ten link i przejść do pytania 27.