MCAD – aktualizacja 5.36

MPLOT
1) Dodano opcję wskazania do definiowania nazw plików tematu rysunku. Obecnie zamiast tylko numeru rysunku i rewizji można również dodać kolejny człon: temat rysunku.
Schemat nazwy plików w MPLOT wygląda obecnie tak:
Przedrostek_NumerRewizja_TematRysunku_FormatkaRysunkowa.typ
Przykładowa generowana nazwa plików wygląda teraz następująco:
HalaNr5_K102B_Rzut fundamentów_297×510.pdf lub
Pawilon4_K115A_Schemat konstrukcji dachu_297×510.pdf
Oczywiście tak jak poprzednio istnieje możliwość wyłączenia definiowana rewizji i tematu rysunku z definicji nazw plików.
2) Poprawiono moduł w MPLOT do generowania plików z definicją w tekstach. poprzednio były problemy z rozróżnianiem skali rysunków.

MŻELBET
1) W tabeli zestawień stali gdy w zestawieniu występuje tylko jeden rodzaj stali i jedna kolumna z długością prętów zmieniono nagłówek tabeli na „DŁUGOŚĆ [m]”, żeby napis nie wchodził na sąsiednie kolumny. Dla minimum 2 rodzajów stali nagłówek obecnie ustawiono na „DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]”.
2) Dodano nowe polecenie ZOT – wstawianie zbrojenia krawędzi otworów na rzucie.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie DLP zliczające sumaryczną długość wybranych linii i polilinii. Tak jak było wcześniej i jest nadal, istnieje polecenie DLL zliczające długość sumaryczną wybranych linii (samych linii z pominięciem polilinii).
2) Dodano nowe polecenie ZNB zmieniające nazwy wszystkich bloków w rysunku na nazwy unikatowe MCADa. Polecenie to ma służyć w pomocy przy wyeliminowaniu błędów dublowania nazw bloków przy wklejaniu grafiki z różnych rysunków do jednego wspólnego rysunku AutoCADa. Takie błędy często się zdarzają np. przy wklejaniu podkładów architektonicznych generowanych z programu Archicad. Często ściany mają te same nazwy i na różnych kondygnacjach mają zmienioną geometrię po wklejeniu ich na jeden wspólny rysunek AutoCADa.