MCAD – aktualizacja 5.38

MŻELBET
1) Rozszerzono polecenie ZOT rysujące zbrojenie wokół otworów. Obecnie można rysować zbrojenie na pojedynczej krawędzi otworu jak i wokół całego otworu prostokątnego. Można również wprowadzić większą liczbę prętów równoległych do krawędzi otworu.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie SPT – Standardowe Położenie Tekstów wymiarowych dla obiektów typu wymiar.