MCAD – aktualizacja 5.40

MBASE
1) Dodano nową funkcjonalność do polecenia TXT. Obecnie można globalnie do wybranych tekstów i/lub dowolnych atrybutów w blokach dodawać dowolne przedrostki i przyrostki.
2) Rozszerzono polecenie WY1 o możliwość dodawania przyrostków i przedrostków do podpisywanych wymiarów.
3) Naprawiono polecenie FOB, pokazujące obiekty wchodzące w skład fielda (pola). Poprzednio jak field zawierał błędne dane (tzw. krzaki – ###) to nie było żadnej reakcji programu. Obecnie wywołany jest komunikat o błędzie w polu i pokazane są poprawne obiekty tworzące ten field (pole).

MŻELBET
1) Zmieniono tryb rysowania strzemion okrągłych. Obecnie strzemiona okrągłe rysowane są polilinią zintegrowaną z hakami – jak pozostałe pręty MCADa. Strzemiona rysuje się poleceniem STRZ

Od wersji 5.40 MCAD ŻELBET został rozszerzony o obsługę prętów kodowanych zgodnie z Eurokodem.
2) Wprowadzono nowe polecenia dla prętów kodowanych:
WORK – opisy prętów kodowanych na rzutach i widokach z kładami prętów oraz zasięgiem ich występowania (rozszerzona funkcjonalność wcześniejszego polecenia WOR).
WOPKOD – opisy standardowych prętów kodowanych (rozszerzona funkcjonalność wcześniejszego polecenia WOP).
ZESTPK – zestawiawienia prętów kodowanych z kolumnami z kształtami prętów i blokiem z wymiarami kodowymi wg Eurokodu.
WPK – Rysowanie pręta kodowanego w widoku przez kliknięcie kładu pręta z rzutu lub bloku opisowego pręta kodowanego.

MSTAL
1) Poprawiono rysowanie śrub w widokach poleceniem SRW.

MPLOT
1) Dostosowano MPLOT do środowiska GstarCADa 2016 i 2017.