MCAD – aktualizacja 5.42

MŻELBET
1) Poprawiono w zestawieniach stali błąd polegający na niewłaściwym liczeniu sztuk zapisanych w blokach opisowych dla złożonego zapisu liczby sztuk typu: „2×4.5”

MBASE
1) W poleceniu WR dodano opcję marginesu na wpięcie dla bloków dynamicznych oraz zmieniono blok ramki z blokiem dynamicznym. Obecnie wstawia się domyślnie ramka z blokiem o nazwie „MCADramka_v6”, która posiada dodatkowo możliwość indywidualnej zmiany marginesu do wpięcia. Poprzednia ramka nie miała możliwości zmiany marginesu do wpięcia.

MPLOT
1) Rozszerzono funkcjonalność MPLOT o nową ramkę dynamiczną „MCADramka_v6”