MCAD – aktualizacja 5.44

MŻELBET
1) Poprawiono rysowanie strzemion otwartych typu U w poleceniu STRZ.
2) Dodano nowe polecenie OBP rysujące obrys wybranych prętów widokowych. Program rysuje obrys tylko dla prętów rysowanych właściwą grubością.
3) Rozszerzono i poprawiono dokładność wymiarowania geometrycznego prętów widokowych. Obecnie wymiary segmentów prętów mogą być zaokrąglane do: 1 mm, 5 mm i 10 mm. Parametry te ustawia się w oknie dialogowym w poleceniu ZELBPAR

MSTAL
1) W poleceniu ESP dodano opcję nie opisywania grubości i długości spoiny, gdy poda się ją jako długość z wartością 0 (zero). Programy CAD nie zawsze poprawnie przyjmowały spację w dynamicznym wprowadzaniu danych.
2) Poprawiono generowanie notatki z obliczeń w poleceniu SSD liczącym i rysującym połączenia śrubowe doczołowe.

MPLOT
1) W GstarCAD poprawiono dokładność generowania czcionek (fontów) w plikach PDF i PLT. Aby zmienić to ustawienie w swoim systemie po aktualizacji MCADa należy wpisać polecenie MPLOTCD .

MBASE
1) W GstarCAD poprawiono obsługę okien dialogowych dla poleceń wstawiania bloków: materiałów budowlanych, armatury kuchennej i łazienkowej, pojazdów i zieleni.
2) Poprawiono polecenie TXT w GstarCAD. Wcześniej niepoprawnie wyświetlały się listy styli tekstów w rysunku dwg w programie GstarCAD.