MCAD – aktualizacja 5.45

W wersji 5.45 dodano duże ikony do menu. Obecnie można w menu ustawić dla pasków narzędzi duże ikony poprawiające widoczność na ekranach o dużej rozdzielczości (np. 4K)

MPLOT
1) Uzupełniono MPLOT o obsługę nowej ramki dynamicznej „MCADramka_v8”

MBASE
1) W poleceniu WR wstawiającym ramki rysunkowe dodano nową ramkę dynamiczną „MCADramka_v8”, w której ustawiono skrajne znaczniki ramki na osobnej warstwie niedrukowalnej. W ramce tej poprawiono też znaczniki zagięcia ramki, zależne od wielkości marginesu na wpięcie.
2) W poleceniach: AA, ZZ, IDL, Z1, ZA1 dodano aktualizowanie zagnieżdżonych fieldów we wskazanych blokach opisowych z atrybutami.

MSTAL
1) W poleceniu ZSR zestawiającym śruby na rysunku poprawiono błędne zliczania podkładek i nakrętek.
2) W poleceniu ZESTST zestawiającym stal poprawiono błędne zestawienia masy stali dla dużych blach (o dużej powierzchni).
3) W poleceniu AA poprawiającym i aktualizującym opisy stalowe i żelbetowe usunięto inicjowanie parametrów środowiska dla Stali i Żelbetu. Dodano też aktualizowanie zagnieżdżonych fieldów w poprawianych opisach.

MŻELBET
1) Dodano opcję domyślnych gatunków stali dla strzemion i pozostałych prętów. Aby zmienić ustawienia na indywidualne należy wyedytować plik MCAD.ini i zmodyfikować wpis [MZELB Stal domyslna dla strzemion] oraz [MZELB Stal domyslna dla pretow pozostalych].
2) W poleceniu AA poprawiającym i aktualizującym opisy stalowe i żelbetowe usunięto inicjowanie parametrów środowiska dla Stali i Żelbetu. Dodano też aktualizowanie zagnieżdżonych fieldów w poprawianych opisach.