MCAD – aktualizacja 5.46

MŻELBET
1) W zestawieniach stali prętów kodowanych przy prętach z długościami handlowymi w kolumnie z kształtem pręta generuje się teraz tekst „Pręt handlowy”
2) Dodano dane kodowe dla opisów prętów liczonych „z metra”
3) Dodano nowe polecenie DLPR służące do aktualizacji i ponownego wpisania długości prętów kodowanych. Dla AutoCADa długości prętów zapiszą się jako wzór z fieldami, które same się będą aktualizować a dla ZWCADa i GstarCADa wpiszą się właściwe długości prętów jako teksty w atrybucie w blokach opisowych.

MBASE
1) Rozszerzono polecenia GW… do ustawienia grubości wybranych (wskazanych) warstw. Obecnie można ustawiać grubości warstw dla obiektów wskazywanych wewnątrz bloków (końcówki poleceń „b”)
Po wybraniu jednego z poniższych poleceń program ustawi odpowiednią grubość wskazanych warstw oraz przestawi zmienną globalną LWDISPLAY na wartość 1, czyli wyświetlane będą grubości obiektów na ekranie.
Program przestawia również zmienną LWUNITS na 1, czyli grubości linii będą podawane w mm.
GW0, GW0b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0 mm
GW1, GW1b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.1 mm
GW2, GW2b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.2 mm
GW3, GW3b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.3 mm
GW4, GW4b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.4 mm
GW5, GW5b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.5 mm
GW6, GW6b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.6 mm
GW7, GW7b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.7 mm
GW8, GW8b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.8 mm
GW9, GW9b – ustawia grubość wskazanych warstw na 0.9 mm
GW10, GW10b – ustawia grubość wskazanych warstw na 1.0 mm
Uwaga. Aby wyłączyć wyświetlanie grubości linii na ekranie należy wpisać polecenie „_LWDISPLAY” i podać wartość 0 (zero)

MPLOT
1) Przy generowaniu plików PDF, PLT i DWG z podpisami obecnie dopisek „PODP” w nazwach plików dopisywany jest na końcu nazw plików a nie jak dotychczas w środku nazw.