MCAD – aktualizacja 5.47

MBASE
1) Dodano nowe polecenia:
ALP – dopasowanie (obracanie) wybranych obiektów pionowo.
ALZ – dopasowanie (obracanie) wybranych obiektów poziomo.

MBASE, MPLOT
1) Przestawiono warstwę znaczników ramek dynamicznych jako warstwa drukowalna. Wcześniej, gdy warstwa ta była nie drukowalna rysunki drukowały się bez marginesów w plikach PLT.
2) Dodano opcję eksportowania (drukowania) rysunków do formatu DXF

MŻELBET
1) Poprawiono procedury usuwania i dodawania segmentów prętów dla platformy GstarCAD.