MCAD – aktualizacja 5.50

MŻELBET
1) Dodano nowe polecenie: NUMZ – przenumerowanie (renumeracja) prętów kodowanych.
2) Zmieniono polecenie: RP – rysowanie pomocniczych prętów na zasięgu na rzucie. Polecenie to służy do podglądu wszystkich prętów na rzucie (pokazanych na zasięgu pręta). Obecnie aby zobaczyć podgląd prętów na rzucie można wybierać opisy prętów oknem. Wcześniejsza wersja tego polecenia działała na pojedynczych klikach na opis, zasięg i rozstaw pręta. Poprzednią wersję polecenia RP przepisano pod nową nazwę: RP1
3) Skorygowano uwagi pod tabelami zestawień stali w żelbecie.
4) Dodano nowe polecenie: PKE – edycja opisów prętów kodowanych. Za pomocą tego polecenia można zmieniać typy prętów kodowanych w opisach prętów.
5) W poleceniu A1 do bezpośredniego wpisywania wartości do opisów prętów kodowanych i porządkowania opisów dodano automatyczne przeliczanie długości – również po zmianie kodu pręta. Przy zmianie kodu pręta program zmieni wzór na liczenie długości pręta. Do przeliczania długości prętów kodowanych służy polecenie DLPR.