MCAD – aktualizacja 5.51

MŻELBET
1) Zmieniono polecenie: RZF – do zliczania liczby sztuk prętów na rzucie. Obecnie aby wpisać liczbę sztuk prętów do opisów na rzucie na podstawie rozstawu prętów i zasięgu zbrojenia można wybierać opisy prętów oknem. Wcześniejsza wersja tego polecenia działała na pojedynczych klikach na opis, zasięg i rozstaw pręta. Poprzednią wersję polecenia RZF przepisano pod nową nazwę: RZF1
2) Poprawiono polecenia: WOR i WORK – do opisywania prętów na rzutach i kładach na zasięgu. Obecnie program właściwie rozpoznaje punkty wymiarów indywidualnych wskazywanych podczas wyboru zasięgów prętów.

MBASE
1) Skorygowano polecenie: FOB – do pokazywania obiektów, będących źródłem Fieldów (Pól). Poprzednio źródła fieldów pokazywane były tylko w globalnym układzie współrzędnych. Obecnie układ współrzędnych nie ma już znaczenia.
2) Skorygowano polecenie: EDS – służące do prostowania obiektów (przyciąganie elementów do siatki punktów wirtualnych). Obecnie EDS pomija obiekty, które są na warstwie zablokowanej.
3) Skorygowano polecenie: SOB2 – służące do opisywania odnośników dwustronnych. Obecnie program prawidłowo umieszcza opisy nad i pod linią opisową niezależnie od kierunku wskazywania punktów odnośnika.