MCAD – aktualizacja 5.52

MBASE
1) Poprawiono polecenie KRW służące do korekty linii wymiarowych.
2) Rozszerzono polecenie EDS służące do prostowania elementów (przyciąganie do wirtualnej siatki ze stałym skokiem). Obecnie można prostować również wymiary liniowe (rotate dimensions).
3) Poprawiono błąd zawieszania się programu w przypadku przypadkowego wcześniejszego wciśnięcia klawisza ESC przed zakończeniem wyświetlania się danych w oknie dialogowym. Dotyczyło to różnych okien dialogowych w różnych modułach MCADa. Niektóre instalacje MCADa – szczególnie na Windows 10 nie wiadomo dlaczego długo inicjowały okna dialogowe MCADa i wcześniejsze zamknięcie okna klawiszem ESC zawieszało program CAD.
4) Rozszerzono polecenie WYB, służące do wyboru obiektów zgodnych z filterm o możliwość wyboru obiektów zgodnym z kątem wstawienia. Można teraz wybierać obiekty różnie powstawiane na rysunku. Np. można wybrać tylko same wymiary pionowe czy poziome lub same teksty wstawione z kątem obrotu 90 stopni, itp.
5) Wprowadzono możliwość nie wyświetlania informacji przy wczytywaniu plików roboczych MCADa. Obecnie wystarczy w głównym katalogu MCADa umieścić pusty plik o nazwie NoEcho.txt i komunikaty nie będą wyświetlane