MPLOT

MPLOT jest programem nakładkowym działającym w środowisku AutoCAD od wersji 2004 do każdej nowszej oraz ZWCAD od wersji 2014 (MPLOT i MCAD nie obsługują wersji Classic ZWCADa). Jest to program napisany w VisualLISP i jest jednym z modułów programowych aplikacji MCAD

MPLOT to program porządkujący rysunki tworzone w AutoCADzie i generujący pliki wydruków PDF, PLT i DWG
Program z przestrzeni modelu eksportuje do zewnętrznych plików pojedyncze rysunki automatycznie je nazywając zgodnie z numeracją podaną w tabelach rysunkowych.
MPLOT automatycznie wynajduje ramki rysunkowe i na ich podstawie dobiera format papieru do wydruków do plików. Możliwa jest też kontrola widoczności podpisów na wydrukach i w plikach DWG.

.

MPLOT – kliknij poniżej i obejrzyj film instruktażowy z obsługi MPLOT

moduły programowe autocad zamów online

.

Pliki PLT to pliki generowane w uniwersalnym standardzie HPGL2. Sterownik drukarki HPGL2 jest standardem, który jest czytany i drukowany przez większość profesjonalnych ploterów (OCE, HP, CANON, EPSON, ROLAND i inne). Tak więc pliki PLT w formie generowanej przez MPLOT można przesłać do praktycznie każdej drukarni wielkoformatowej, gdzie zostaną wydrukowane a także automatycznie poskładane.

Pliki PDF to format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Pliki PDF są dziś powszechnym standardem publikacji elektronicznych, czytanym praktycznie przez wszystkich.

Poniżej znajdują się miniatury głównych okien programu MPLOT w zależności od przyjętego przez użytkownika typu numeracji rysunków. Klikając na miniaturę można zobaczyć powiększoną grafikę :


mplot zamów online

mplot poznań

nakładki zwcad zamów online

Wyniki pracy programu MPLOT:

programy nakładkowe na zwcad zamów online

Co potrafi MPLOT

  • MPLOT uporządkuje twoje rysunki zrobione w AutoCAD i ZWCAD i wyeksportuje ze zbiorczych plików projektowych pojedyncze rysunki w formacie PDF, PLT i DWG z pełną kontrolą widoczności podpisów w tabelkach rysunkowych. Program sprawdzi jakie wymiary w zadanej skali mają ramki rysunkowe i dopisze wymiary tych ramek jako formatki rysunków podanych w [mm] do nazewnictwa generowanych plików. Możliwe jest też wyłączenie opcji dodawania nazw formatek do nazw generowanych plików.
  • Jeśli pracujesz na wielu plikach projektowych AutoCADa lub ZWCADa, w których znajduje się wiele pojedynczych rysunków w przestrzeni modelu to ten program jest dla ciebie.
  • Standardowo każdy większy projekt składa się z kilkudziesięciu czy kilkuset pojedynczych rysunków. Pewnie potrafisz sobie wyobrazić ile pracy zajmuje uporządkowanie wszystkich rysunków zgodnie ze standardowym wspólnym nazewnictwem i ich wydrukowanie do PDF, PLT, i DWG. MPLOT zrobi to za ciebie automatycznie. Na średniej klasy komputerze wydrukowani 100 rysunków z AutoCADa do pojedynczych plików zajmuje kilka minut. Masz też pełną kontrolę nad podpisami cyfrowymi na rysunkach.
  • Drukujesz PLT z podpisami w celu wysłania do drukarni i jednocześnie pliki DWG, PDF i PLT bez podpisów – wymagane jako załącznik cyfrowy do oddawanego projektu. Wszystko robisz tylko raz i cała praca z głowy.
  • Program MPLOT każdy pojedynczy rysunek zapisze w osobnym pliku DWG i jednocześnie wygeneruje pliki PDF oraz wydruki do plików PLT w uniwersalnym standardzie HPGL2. Sterownik drukarki HPGL2 jest standardem, który jest czytany i drukowany przez większość profesjonalnych ploterów (OCE, HP, CANON, EPSON, ROLAND i inne).
  • MPLOT obliczy za ciebie powierzchnię i liczbę wszystkich rysunków wygenerowanych przez program oraz sprawdzi i poinformuje o możliwych błędach (np. zbyt małe formatki rysunków lub rysunki, które wychodzą poza obszar maksymalnych formatek dostępnych na rynku)

zwcad zamów online

 • Przed wysłaniem rysunków do druku zapewne chciałbyś wiedzieć jaką powierzchnię zadrukowaną będzie zajmował pakiet plików do druku, szczególnie jeśli większe projekty zawierają po kilkaset rysunków. MPLOT posiada narzędzie do zliczania powierzchni i liczby rysunków zawartych w konkretnym katalogu. Będziesz mieć wtedy pewność, że cena za końcowy wydruk rysunków podana przez drukarnię jest ceną poprawną i łatwo można ją będzie zweryfikować.

Okno zliczania powierzchni rysunków

Wymagania sprzętowe dla programu MPLOT:

 • System operacyjny: dowolny Windows XP, dowolny Windows Vista, dowolny Windows 7, 8, 8.1 oraz Windows 10 (zarówno 32 jak i 64 bitowe systemy operacyjne)
 • AutoCAD 2004, 2005, 2006 (dowolna wersja językowa) – generacja plików PLT i DWG
 • AutoCAD 2007 i każdy nowszy (dowolna wersja językowa) – generacja plików PDF, PLT i DWG
 • ZWCAD 2014 i nowszy (dowolna wersja językowa) – generacja plików PDF, PLT i DWG
 • Pamięć operacyjna – min. 512 MB RAM (zalecane więcej – bez ograniczeń)
 • Program MPLOT został sprawdzony i działa poprawnie z następującymi sterownikami drukarek dla AutoCAD dostarczonymi z MPLOT:
  • MPLOT_HPGL2.pc3 – dla plików PLT
  • MPLOT_PDF.pc3 – dla plików PDF
 • Maksymalne wielkości formatek obsługiwanych przez standardowe sterowniki to
  • dla plików PLT: 910 x 3000 mm
  • dla plików PDF: 910 x 3000 mm

Warunki poprawnego funkcjonowania programu MPLOT – przygotowanie zbiorczego projektu DWG:

  • MPLOT generuje pliki PDF, PLT i DWG z rysunków umieszczonych bezpośrednio w przestrzeni modelu w AutoCADa i ZWCADa. Program w obecnej wersji nie obsługuje zakładek z arkuszami wydruku AutoCADa.
  • Każdy osobny rysunek musi być obramowany pojedynczą zewnętrzną ramką rysunkową narysowaną zamkniętą polilinią. Wszystkie ramki przeznaczone do druku czy eksportu do PDF czy DWG muszą znajdować się na jednakowej unikatowej warstwie, gdyż MPLOT wyszukuje ramki rysunkowe właśnie po warstwach. Zazwyczaj standardowa ramka składa się z dwóch prostokątów: wewnętrznego definiującego obszar zadrukowany jak zewnętrznego definiującego granice cięcia formatki papieru. Jeśli w Państwa rysunkach są właśnie podwójnie ramki rysunkowe to koniecznym jest, aby oba prostokąty leżały na różnych warstwach AutoCADa a MPLOT oblicza formatki rysunków na podstawie tej zewnętrznej skrajnej ramki rysunkowej będącej granicą cięcia papieru. Ta właśnie skrajna ramka musi być wskazana w MPLOT do definicji nazwy warstwy ramki rysunku.
  • Jeżeli pliki mają być generowane zarówno z podpisami cyfrowymi jak i bez podpisów to podpisy należy umieścić w tabelkach rysunkowych również na jednej wspólnej niezależnej warstwie (tylko przynależnej podpisom). MPLOT generując pliki z podpisami włącza tę warstwę i analogicznie przy generacji plików bez podpisów – wyłącza ją. Pliki z podpisami mają w nazwie dopisek „PODP” w celu rozróżnienia ich od nazw plików bez podpisów.
   UWAGA !!! Należy zwrócić uwagę na to aby na warstwie podpisów nie były umieszczane inne ważne obiekty Państwa rysunków, gdyż podczas wyłączania warstwy podpisów również te obiekty zostaną automatycznie wyłączone i nie zostaną pokazane w generowanych plikach !!!
  • W MPLOT od wersji 1.1 jedynym wymaganiem do automatycznego generowania plików z rysunkami jest obramowanie każdego rysunku prostokątną polilinią. Każda polilinia powinna znajdować się na tej samej unikatowej warstwie AutoCADa. Warstwa ta powinna zostać zdefiniowana w MPLOT jako dana wejściowa do odczytywania ramek rysunkowych.
  • Jeśli użytkownikowi zależy, aby generowane pliki posiadały w swoich nazwach dane z numeracją i/lub rewizjami rysunku to powinien prawidłowo opisać nazwy i/lub rewizje rysunku w tabelce rysunkowej. Istnieją 2 niezależne sposoby definiowania nazw i rewizji rysunków w nazwach generowanych plików oraz 3 sposób automatycznego nazewnictwa plików bez numerów rysunków i rewizji.
   • Sposób 1. Numer i rewizja każdego rysunku jest opisana w jednakowym dla wszystkich rysunków bloku z atrybutami.
   • Sposób 2. Numer i rewizja każdego rysunku jest opisana dowolnymi obiektami tekstowymi ale zawsze w jednakowej odległości od narożnika ramki rysunkowej.
   • Sposób 3. Nazewnictwo plików będzie bez numerów i rewizji rysunków. Nazwy zostaną nadane przez program MPLOT automatycznie na podstawie definiowanego przedrostka nazw plików i numeru startowego generowanych plików

   MPLOT przeanalizuje podczas generacji plików każdy rysunek osobno i odczyta numerację rysunków z tabelek rysunkowych.

Graficzna instrukcja programu - sposób 1 definicji

Graficzna instrukcja programu - sposób 2 definicji

Graficzna instrukcja programu - sposób 3 definicji

Wszelkie informację o blokach i atrybutach znajdziesz w dokumentacji AutoCADa i ZWCADa.

Do programu dołączone są przykładowe pliki DWG z rysunkami i blokami prawidłowo zdefiniowanymi dla programu MPLOT, które można przerobić i wykorzystać do swoich projektów.

  • Pliki wygenerują się z nazwami według następującego schematu: Przedrostek_Numer_Rewizja_Wysokość Papieru x Długość Papieru . pdf (dwg czy plt)
   Przedrostek jest dowolną nazwą podawaną przez użytkownika (np. nazwa obiektu, numer zlecenia czy numer projektu). Znaki zabronione w systemie Windows zostaną zastąpione przez znak „_”.
  • Rysunki będą generowane zgodnie ze stałą skalą i jednostką podaną przez użytkownika. Jeśli w pliku DWG znajdują się rysunki z różnymi skalami i/lub jednostkami to należy program MPLOT uruchomić kilkakrotnie za każdym razem zmieniając skalę i/lub jednostkę i wybierając do generacji tylko te rysunki, które są zgodne z ustawianą wcześniej skalą/jednostką.
  • Wszystkie wygenerowane pliki zapisane zostaną standardowo do katalogu, w którym znajduje się otwarty plik DWG. Od wersji 1.1 istnieje możliwość zdefiniowania własnego katalogu do eksportu plików oraz możliwość wygenerowania poszczególnych rodzajów plików do niezależnych podkatalogów. Jeśli w katalogu znajdą się pliki o jednakowej nazwie to program MPLOT istniejącym plikom dopisze słowo „ BACKUP” do nazwy i wygeneruje pod zastaną nazwę nowy plik.
  • Zaleca się aby po zdefiniowaniu ramki rysunkowej i opisu numeracji rysunku, przed powielaniem na inne rysunki, poddać próbie w programie MPLOT. Jeśli dla pierwszego pliku wszystkie dane zostaną poprawnie wygenerowanie, to raczej nie powinno być problemów przy następnych rysunkach. Uniknie się w ten sposób oczywistych błędów w definicjach i zapobiegnie poprawkom na wielu pojedynczych rysunkach.
  • W obecnej wersji MPLOT nie generuje plików PDF i PLT z pojedynczych rysunków (plików) DWG lecz tylko ze zbiorowych projektów DWG zawierających wiele pojedynczych rysunków.

UWAGA
Na wygenerowanie kilkudziesięciu rysunków odpowiednio ponazywanych, z podpisami i bez podpisów we wszystkich formatach PDF, PLT i DWG MPLOT potrzebuje tylko KILKA MINUT !!!

Taką samą pracę wykwalifikowana osoba wykona w czasie minimum kilku godzin. Kupując MPLOT zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze.

Można pobrać MPLOT i zainstalować go na swoim komputerze. Będą Państwo mieli 14 dni na swobodne testowanie programu i przekonanie się jaki jest efektywny i przydatny.Prezentacja video z MPLOT – ogólnie jak wygenerować wydruki PLT, PDF i DWG

UWAGA STUDENCI – PROMOCJA – do końca studiów MCAD z MPLOT ZA FREE !!!


   • Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, Windows 10 są zastrzeżonymi prawnie nazwami lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
   • AutoCAD, AutoLISP, VisualLISP, DCL są zastrzeżonymi prawnie nazwami programów i produktów firmy Autodesk, Inc.
   • Wszystkie inne nazwy marek i produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm