Wersja 5.60

1) Zaktualizowano ikony pasków narzędzi programu. Wprowadzono zestaw ikon dużych i małych oraz z ciemnym i jasnym tłem. Wyboru trybu ikon i jasności ekranu użytkownik może wybrać w poleceniu MCAD.
2) Zmieniono system licencjonowania programu. Obecnie MCAD powinien być odporny na gubienie licencji po aktualizacji Windows. Przejście na nowy system licencjonowania MCADa po aktualizacji powinno być wykonywane automatycznie.
3) Poprawiono polecenie EDS, służące do „prostowania” geometrii rysunku. Poprawiono przyciąganie do siatki polilinii typu LWPOLYLINE.