Wersja 5.60a

1) Naprawiono błąd braku widoczności ikon w programie ZWCAD w wersjach 2013 do 2015
2) Uzupełniono brakujące pliki w podkatalogu „bloki” w MCAD. Przy braku tych plików nie generowały się opisy elementów opisowych w MCAD w tym opisy prętów żelbetowych.