Wersja 5.62

MŻELBET
1) W poleceniach prętów kodowanych: WOPKOD oraz WORK dodano:
a) rysowanie widoku pręta kodowanego wybierając przycisk w oknie dialogowym „Rysuj pręt w widoku”.
b) dodano przycisk w oknie dialogowym „Odczytaj kształt i kody z pręta lub obiektu liniowego”. Teraz program czyta z klikniętego obiektu podstawowe kształty i kody prętów i ustawia właściwe opcje w oknie dialogowym.
2) Poprawiono błędne czytanie punktów prętów w GstarCAD. Wcześniej przy rozciąganiu prętów program źle odczytywał wymiary prętów i nieprawidłowo je rysował.
3) W poleceniu zestawień stali ZEST dla prętów niekodowanych rozdzielono kolumnę z rodzajem stali na 2 osobne kolumny ze średnicą pręta i rodzajem stali pręta.
4) W GstarCAD i ZWCAD wprowadzono możliwość przypisywania długości dla pojedynczego kodu pręta w kładzie lub na rzucie w oknie dialogowym w poleceniu WORK. Długość wynikowa modyfikowanego pręta kodowanego nadal niestety musi być ręcznie aktualizowana poleceniem DLPR
5) Dodano zestawienia stali zbrojeniowej w językach: polski, angielski, niemiecki i norweski.
6) Dodano do zestawień stali możliwość generowania opisu długości prętów w mm zamiast standardowego ustawienia w cm. Odpowiednie ustawienie inicjuje się w oknie dialogowym polecenia UEZW

7) Dla opisów prętów uproszczonych (bez zestawień) w poleceniu WON zmieniono warstwy tekstów w bloku opisowym. Zrobiono to po to, żeby wizualnie opisy uproszczone różniły się od opisów do zestawień stali.
8) Skorygowano rysowanie strzemion w przekrojach słupów w poleceniu SDLG.
9) Przy rysowaniu strzemion w widoku w poleceniu STRZ dodano opcję rysowania strzemion wokół 2 wskazanych prętów przekrojowych.

10) Dodano nowe polecenie SLZB do rysowania słupów prostokątnych. Program rysuje słupy w widoku bocznym i przekroju oraz opisuje wszystkie pręty zbrojeniowe. Wszystkie dane definiuje się w oknie dialogowym.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie UEZW służące do usuwania wszelkich obiektów rysunkowych leżących na zamrożonych warstwach z rysunku oraz z definicji bloków. Polecenie to pozwala znacznie zmniejszyć rozmiary plików dwg po tzw. bindowaniu obiektów będących wcześniej odnośnikami (XREF).
2) W poleceniu WR dodano możliwość wstawienia ramki rysunkowej dynamicznej z lokalizatorami (analogicznie jak dla ISO 5457).

MPLOT
1) Dodano obsługę ramki rysunkowej dynamicznej z lokalizatorami (analogicznie jak dla ISO 5457) – plik MCADramka_v10.

MCAD
1) Dodano obsługę automatycznego usuwania zbędnych słowników w każdym nowo otwieranym pliku DWG. Często jest tak, że w plikach dwg znajduje się wiele niegraficznych obiektów, które mocno zaśmiecają wewnętrznie rysunek i przechodzą przez schowek do innych plików dwg. Efektem tego jest znaczne zwiększenie objętości plików dwg pomimo, że na rysunku obiektów graficznych jest niewiele lub wcale ich nie ma.
W MCAD jest polecenie USUNSLOWNIKI służące do usuwania zbędnych słowników i oczyszczania rysunku.
Obecnie jeśli w głównym katalogu roboczym MCADa umieści się plik tekstowy usunslowniki.txt pusty lub z dowolną zawartością to program oczyści zbędne słowniki automatycznie dla każdego nowo otwieranego pliku dwg.