Wersja 5.63

MSTAL
1) Poprawiono polecenie ZST rysujące żebra stalowe w widoku. Obecnie żebra rysują się prawidłowo w każdej jednostce oraz możliwe jest prawidłowe zaokrąglanie wymiarów w dół do 1 mm.
2) Poprawiono polecenie SSD do obliczeń i rysowania styków doczołowych śrubowych. Obecnie widoki styków rysują się prawidłowo niezależnie od własnych ostawień punktów przyciągania (osmode).

MŻELBET
1) Poprawiono odczytywanie kodów 41 i 44 ze wskazanych prętów lub polilinii. Dotyczy poleceń: WOPKOD, WOPLKOD i WORK.
2) Zdefiniowano w zmiennych globalnych MCADa polecenie WOPLKOD. Do tej pory polecenie to funkcjonowało tylko pod nazwą: MCWOPLKOD.
3) Poprawiono zaokrąglanie długości kodów prętów w zapisie kodowym MCADa. Obecnie kody wpisywane są z zaokrąglaniem zależnym od ustawień zaokrąglania z polecenia ZELBPAR
4) Dla GstarCAD w zestawieniach stali poprawiono błąd systemowy polegający na nieprawidłowej zamianie polskich znaków z małych liter na duże. Obecnie znaki zamieniają się prawidłowo.
5) Dodano nowe polecenie LZB służące do rysowania, opisywania i obliczania zbrojenia ław fundamentowych. Program rysuje przekroje ław, sprawdza warunki normowe dla prętów i wymiarów geometrycznych ław oraz opisuje wszystkie pręty zbrojeniowe. Wszystkie dane definiuje się w oknie dialogowym. Program przy definiowaniu danych umożliwia pokazanie rzeczywistego widoku ławy w oknie dialogowym. W związku z tym wszystkie wprowadzane dane widoczne są od razu podczas ich definiowania.
.

6) W GstarCAD poprawiono błędnie opisywane długości prętów kodowanych przypisywanych jako pola (fieldy).