Wersja 5.66

MŻELBET
1) W poleceniu OBP służącym do rysowania obrysów prętów widokowych rysowanych właściwą grubością (jak średnica pręta) dodano opcję kasowania wybranych prętów.
2) Dodano nowe możliwości dla rysowania słupów z opisaniem zbrojenia w poleceniu SLZB.
Obecnie:
– dla każdego pręta można podać niezależny poziom wysokości prętów w stosunku do wierzchu stropu/belki (wymiar H1)
– można rysować od razu oba widoki boczne słupa
– można podać czy pręty mają być podginane pod wierzchem czy pod spodem stropu/belki

MBASE
1) W poleceniu MHW, służącym do definiowania danych do kreskowania w MCAD, dodano opcję kreskowania wzorem SOLID. Zdefiniowane kreskowanie w poleceniu MHW można szybko realizować za pomocą poleceń: MH dla kreskowania klikiem wewnątrz zamkniętych obszarów oraz MHE dla kreskowania wybranych obiektów. Jeśli kreskowanie umieści się na warstwie „Wypełnienia” to można warstwę tą łatwo wyłączać poleceniem WWN i włączać poleceniem WWW. Domyślną warstwę dla kreskowania w MCAD można samodzielnie zdefiniować w pliku MCAD.ini lub lepiej we własnym pliku MCADuser.ini – w sekcji [Kreskowania].
2) Dodano polecenie WNS przesuwające wszystkie kreskowania na warstwie M_Wypełnienia na spód
3) Dodano polecenie KBNS przesuwające wszystkie kreskowania w blokach na spód
4) Dodano polecenie PKS przesuwające wszystkie kreskowania na spód