Wersja 5.68

MŻELBET
1) Poprawiono czytanie kodów prętów oraz ich automatyczną numerację.
2) Dodano nowe polecenie KKP służące do odczytywania kodów z prętów widokowych oraz polilinii i wpisywania ich bezpośrednio w opisy prętów kodowanych z pominięciem okna dialogowego. Klika się najpierw na pręt lub polilinię a następnie na opis pręta a kody zostaną zmienione w opisie.