Wersja 5.70

MABCin
1) Dodano nowe polecenie APW automatycznie łączące wybrane węzły siatki. Łączenie odbywa się jako średnie z wybranych, do Lewego, do Prawego, do Górnego lub do Dolnego węzła. Ustawienie jak należy łączyć węzły ustala się za pomocą dodatkowego polecenia APWP lub przy wskazaniu punktów prostokąta wyboru węzłów można wpisać P – jak Parametry
2) Dodano nowe polecenie AWP przesuwające wybrane punkty siatki ABC na dowolną prostą zdefiniowaną przez 2 punkty. (węzły na prostej).
3) Poprawiono moduł dzielenia elementów siatki 4 elementowej. Wcześniej czasami źle dzieliły się elementy.

MSTAL
1) Poprawiono polecenie OPSR do opisów śrub. Wcześniej nie działał moduł liczący długości śrub w oknie dialogowym.

MBASE
1) Dodano nowe polecenia CCLR i CCLR1 do zmiany koloru warstw wskazanych obiektów na kolor w standardzie RGB (do druku kolorowego).
2) Dodano nowe polecenie KWZ kasujące wszystkie zakładki z rysunku i czyszczenie rysunku.
3) Dodano nowe polecenie WLU usuwające wszystkie wybrane elementy z wybranej warstwy we wszystkich zakładkach.
4) Poprawiono polecenie DARK w GstarCAD, służące do dopasowania arkusza w przestrzeni papieru do formatki rysunkowej MCADa.
5) Zmieniono polecenie MCAD wczytujące na nowo menu MCADa. Obecnie można dodatkowo wybrać menu z ikonami szarymi z plików BMP. W nowszych wersjach GstarCADa czasami źle się wyświetlają ikony menu ze standardowych plików ikon .png

MPLOT
1) Zmodyfikowano polecenia MPLOTP drukujące rysunki z zakładek przestrzeni papieru. Obecnie można wybrać, z których zakładek mają być generowane pliki PDF czy DWG. Zaimplementowano też to polecenie do GstarCADa i ZWCADa.

MŻELBET
1) Poprawiono moduł odczytujący kształty kodowe z klikniętych prętów lub polilinii.
2) Poprawiono polecenie PKE służące do edycji opisów prętów kodowanych. Obecnie program edytuje opis z zaznaczeniem, które kody opisu pręta są powiązane z kładem pręta i zapamiętuje ich właściwe powiązanie.