Wersja 5.71

MBASE
1) Dodano w pliku mcad.ini sekcję [Skala i jednostka podstawowa]. Można tu ustawić domyślne ustawienia skali i jednostki dla nowo tworzonych rysunków MCADa. Domyślną skalą jest 1:50 a jednostką jest centymetr.
Instrukcja jak wpisywać wartości skali i jednostki znajduje się w samym pliku mcad.ini w opisie ustawień sekcji. Aby zmienić własne ustawienia na inne niż zaproponowane typowe z MCADa należy skopiować standardowy plik mcad.ini do pliku mcaduser.ini i w tym pliku zmienić dowolne ustawienia.
2) Poprawiono polecenie AWR, służące do aktualizacji opisów metek ramek rysunkowych. Obecnie stare ramki z polilinii z blokiem etykiety znów się aktualizują.
3) Poprawiono obsługę kreskowania poleceniami MHW, MHE i MH dla AutoCADa dla wersji poniżej 2011.