MŻELBET

Moduł MZELBET jest modułem programowym wspomagającym pracę projektantów nad konstrukcjami żelbetowymi.

Program umożliwia kompleksowe rysowanie 2D i generowanie podstawowych przekrojów konstrukcji żelbetowych.

Główną zaletą modułu MZELBET jest prostota obsługi.

Paski narzędzi modułu MZELBET

MCAD - paski narzędzi modułu MZELBET

Program umożliwia:

 • Rysowanie dowolnych prętów stalowych w przekroju i w widoku z normowymi promieniami zagięć i hakami.
 • Modyfikacje wcześniej narysowanych prętów poprzez zmianę średnicy, usuwanie i dodawanie segmentów prętów, zmianę haków prętów itp.
 • Rysowanie prętów uzwojonych w widoku.
 • Parametryczne rysowanie strzemion z gotowej biblioteki.
 • Rozmieszczanie prętów przekrojowych na przekroju wg liczby prętów lub ich rozstawu
  Rysowanie symbolu podbetonu na przekrojach żelbetowych.
 • Możliwość pokazania prętów widokowych w rzeczywistej grubości lub jako cienka polilinia.
 • Generowanie typowych parametryzowanych przekrojów żelbetowych belek, słupów, fundamentów, schodów i wieńców. Możliwość zapisania cech wymiarowych przekrojów w tzw. punktach informacyjnych w celu szybkiego późniejszego odczytania danych.
 • Wyciąganie i wymiarowanie prętów widokowych z widoków i przekrojów elementów
 • Opisywanie prętów na wiele możliwych sposobów, m. in. za pomocą własnej definicji opisów prętów. Możliwe kompatybilne opisy prętów uproszczone oraz pełne – do zestawień.
  Szybkie odczytywanie cech prętów przy opisie z innych wcześniej wstawionych opisów.
 • Przypisywanie opisom prętów i dowolnym obiektom tekstowym samoaktualizujących się cech długości prętów.
 • Automatyczna kontrola numeracji prętów w obrębie danej pozycji rysunkowej.
 • Kompatybilne, niezależne opisy prętów na rzucie płyt. Program tworzy zintegrowane opisy prętów skojarzone z linią odnośnikową. W przypadku modyfikacji odnośnika (skracanie czy wydłużanie) liczby sztuk zostają automatycznie zmienione w opisach.
 • W płytach możliwe generowanie widoku wszystkich prętów na zintegrowanym odnośniku.
 • Kalkulator do obliczania prętów rozdzielczych na rzutach.
 • Pełna automatyzacja styli wymiarowych i nazewnictwa warstw rysowanych elementów w zależności od przyjętej skali i jednostki rysunkowej.
 • Tworzenie automatycznych zestawień stali wspólnych dla wszystkich opisów prętów w MCAD

UWAGA STUDENCI – PROMOCJA – do końca studiów MCAD ZA FREE !!! • Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8 są zastrzeżonymi prawnie nazwami lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
 • AutoCAD, AutoLISP, VisualLISP, DCL są zastrzeżonymi prawnie nazwami programów i produktów firmy Autodesk, Inc.

 • Wszystkie inne nazwy marek i produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm