MSTAL

Paski narzędzi modułu MSTAL:

mstal zamów online

Moduł MSTAL służy do rysowania elementów konstrukcji stalowych.

Posiada opcje rysowania gotowych profili stalowych w przekroju i widokach.

W MSTAL istnieje możliwość opisywania różnego rodzaju spoin spawanych, wstawiania symboli śrub i nitów i innych elementów dokumentacji konstrukcji stalowych.

Opisy elementów mogą być opisywane w sposób gotowy do zestawień stali jak i uproszczony.

Stal może być zestawiana w tabeli bezpośrednio na rysunku jak i do pliku zewnętrznego do programu EXCEL, gdzie po wgraniu makr dokument zestawieniowy zostanie automatycznie sformatowany.

W MSTAL można narysować i policzyć połączenia doczołowe. Obliczenia przeprowadzane są wg normy PN-90/B-03200 „Konstrukcje Stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
Dostępne są również skatalogowane typowe połączenia wg niemieckich wytycznych DSTV/DASt.

Instrukcja obsługi obliczeń połączeń doczołowych znajduje się tu:
MCAD – połączenia doczołowe – obliczenia i rysowanie – Instrukcja obsługi


  • Windows XP, Windows VISTA, Windows 7, Windows 8 są zastrzeżonymi prawnie nazwami lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
  • AutoCAD, AutoLISP, VisualLISP, DCL są zastrzeżonymi prawnie nazwami programów i produktów firmy Autodesk, Inc.
  • Wszystkie inne nazwy marek i produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm