Tag Archives: aktualizacja

MBASE – aktualizacja 5.11

Wprowadzono nowe polecenie: ISZ – inteligentne sztuki. Program umożliwia przypisanie dowolnym obiektom tekstowym formuły matematycznej na liczenie liczby sztuk zależnej od 2 niezależnych obiektów graficznych CAD

Posted in Bez kategorii | Tagged , , | Możliwość komentowania MBASE – aktualizacja 5.11 została wyłączona

MZELBET – aktualizacja 5.11

Dodano nowe ustawienia parametrów rysowania żelbetu. Umożliwiono wybór rodzaju opisów wymiarowania graficznego prętów: tekstami lub wymiarami. Można też wybrać opcję zaokrąglania długości odcinków prętów do 5 mm.

Posted in Bez kategorii | Tagged , | Możliwość komentowania MZELBET – aktualizacja 5.11 została wyłączona

MBASE, MSTAL – aktualizacja 5.10

Poprawiono wymiarowanie strzemion za pomocą obiektów wymiarowych. W module stalowym poprawiono błąd niewłaściwego rysowania osi w przekrojach stalowych.

Posted in Bez kategorii | Tagged , , | Możliwość komentowania MBASE, MSTAL – aktualizacja 5.10 została wyłączona