Wersja 5.72

MBASE
1) Rozszerzono polecenia CCL i CCL1 służące do zmiany kolorów warstw wybranych obiektów. Obecnie można wybranym warstwom nadać kolory RGB oraz przypisać warstwie grubość linii na taką jaka wybrana została w oknie dialogowym polecenia. Kolory RGB dla warstw powodują, że obiekty narysowane na takiej warstwie z cechami „JakWarstwa” będą drukowane zawsze w kolorze i z grubością linii tych warstw. Obecnie można też w oknie dialogowym ustawić wyświetlanie grubości linii na warstwach.

Kolory RGB można też przypisać warstwom wybranych obiektów poleceniem CCLR.
Grubości warstw wybranych obiektów można zmienić też poleceniami: GW1 GW2 GW3 GW4 GW5 GW6 GW7 GW8 GW9 GW10, gdzie liczba po GW oznacza grubość warstwy x 0.1mm, czyli polecenie GW3 ustawi grubość linii na warstwie na 0.3 mm

2) Uzupełniono polecenie DAF służące do dopasowania arkuszy papieru do ramek dynamicznych MCADa. Obecnie program umożliwia wybranie własnego stylu wydruku oraz ustawia wyświetlanie w arkuszu stylu wydruku.
3) Uzupełniono polecenie FRR obsługujące fragmenty rysunku w modelu i na zakładkach. Dodano przycisk „Odśwież dane”. Obecnie jak ręcznie usunięte zostaną ramki rysunkowe z fragmentami rysunku to można odświeżyć dane usuwając z definicji danych zbędne zapisy.

4) Poprawiono wymiarowanie poleceniami MCADa dla GstarCADa. Wcześniej wymiary poziome w GstarCAD wymiarowane od strony prawej do lewej miały odwrócony tekst wymiarowy pod kreskę. Obecnie problem ten już nie występuje.

MŻELBET
1) Zmieniono polecenie PKE służące do edycji prętów kodowanych. Obecnie program rozpoznaje, czy kody opisowe prętów są powiązane fieldami (polami) z innymi obiektami programu CAD.
2) Dodano polecenie ZUW służące do „hurtowego” wpisywania uwag do opisów prętów zbrojeniowych.
3) Dodano polecenie POK służące do przesuwania opisów prętów zbrojeniowych na zasięgu z pozostawieniem znacznika kropki na miejscu (bez przesuwania znacznika kropki).
4) Dodano polecenie PKR służące do przesuwania znacznika kropki z opisów prętów zbrojeniowych na zasięgu.
5) Dodano polecenie PRR służące do rysowania i opisywania wielu prętów na raz na rzutach i kładach. Pręty mogą być rysowane w 1 lub w 2 rzędach. Definiuje się podstawowe dane prętów oraz: długości zakładów, kształt prętów startowych i końcowych oraz długość prętów podstawowych. Program generuje pręty dla wielu prostokątów z obwiednią zbrojenia lub na 1 obszarze zdefiniowanym 3 punktami.

6) Rozszerzono polecenie zestawień stali dla prętów kodowanych ZESTPK . Dodano opcję „Wykonać x …”. Zaznaczając tą opcję w oknie dialogowym z ustawieniami program będzie pytał o mnożnik liczby pozycji i wstawi na końcu zestawienia wiersz tabeli z pomnożoną wartością ilości stali. W poleceniu tym zaktualizowano także moduł do zestawień stali do pliku Excela po wprowadzeniu „Wykonać x …”.

7) Poprawiono blok i opisy kształtu pręta z kodem „B41” w tabeli zestawieniowej prętów kodowanych. W poprzedniej wersji zamienione były miejscami kody a i b w rysunku kształtu pręta w tabeli zestawieniowej.
8) W poleceniu ZESTPK w oknie dialogowym z definicją zestawień stali prętów kodowanych przywrócono działanie przycisku „Wybierz plik do zestawień XML”.
9) W poleceniu ZESTPK poprawiono kody prętów w zestawieniach stali do pliku XML dla zestawień w Excelu.
10) W poleceniu ZESTPK zmieniono w tabelach zestawieniowych kody prętów dla kodów A25, B25, A35, A67. Obecnie kody prętów MCADa wyglądają jak na grafice poniżej (kliknij aby powiększyć):

MPLOT
1) Dostosowano MPLOT do GstarCAD wersji 2022 i 2023. W tych wersjach GstarCADa producent zmienił obsługę sterowników druku.