Wersja 5.73

MBASE
1) Poprawiono moduł IFO dla GstarCADa od wersji 2023. Usunięto zbędne komunikaty informujące, że program nie obsługuje pól (fieldów).

MSTAL
1) Dodano polecenie ZESTSTM służące do generowania zestawień materiałowych stali. Program generuje tabele zestawieniowe stali sortując je po profilach. Po każdym z zestawionych profili program generuje podsumowanie sumy liczby sztuk, długości, masy i powierzchni malowania.

MŻELBET
1) Ustawiono możliwość tworzenia fieldów (pól) w opisach elementów żelbetowych w GstarCAD od wersji 2023.
Obecna aktualizacja jest mocno zalecana dla użytkowników GstarCADa wersji 2023. Obecnie wszystkie opisy prętów żelbetowych mogą być tworzone na bazie fieldów (pól), przez co długości i liczby sztuk prętów po zmianach liczą się same automatycznie.

MABCin
1) Poprawiono importer zbrojenia z ABC do AutoCADa i GstarCADa. Obecnie mapy zbrojenia i grubości elementów są wstawiane jako kreskowania a nie obiekty typu solid – jak było wcześniej. Teraz do przesuwania kreskowań na spód w celu uwidocznienia tekstów można wpisywać polecenie PKS (Przesuń Kreskowania na Spód)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *