Wersja 5.74

MSTAL
1) W zestawieniach stali dodano analizę nazwy blach. Wcześniej w przypadku błędnej nazwy blachy źle zestawiała się stal. Przypominam, że nazwa blachy ma zawierać grubość przekroju blachy w [mm] i szerokość przekroju blachy w [mm] rozdzielone znakiem „x„.
Przykładowa prawidłowa nazwa blachy to 20×210 – czyli grubość blachy to 20 [mm] i szerokość 210 [mm].
Wcześniej program nie informował o błędnie podanej nazwie blachy. Obecnie przerywane jest polecenie zestawieniowe i pokazuje się komunikat nakazujący poprawę opisu blachy.


2) Zmieniono bazę danych profili z rur prostokątnych i kwadratowych. Obecnie są zdefiniowane nowe promienie gięcia profili oraz dodano obwód profili i poprawiono definicję danych geometrycznych.
3) Zmieniono procedurę zestawień stali do pliku .csv (do Excela) – polecenie ZESTSP. Obecnie można zestawić stal do pliku „hurtowo” zaznaczając wszystkie elementy jednorazowo. Od teraz zawsze powstawać będą 2 pliki zestawieniowe: pierwszy z zasadniczym zestawieniem stali i drugi z liczbami sztuk każdego elementu (do wpisania do zestawienia zbiorczego elementów). Zaleca się, aby dla każdego zestawianego elementu wstawić na rysunku metkę pozycji, która również podlega zestawieniu. Wstawia się te metki poleceniem WYK. Program z metek pozycji odczyta przedrostki nazw elementów oraz liczby sztuk. Zestawienie wygeneruje się tylko dla pojedynczej sztuki każdego elementu natomiast na końcu zestawienia wygenerowana zostanie tzw. „sztuklista”, gdzie trzeba ręcznie powstawiać liczby sztuk elementów. Sztuki te można skopiować z bliźniaczego pliku CSV, który będzie miał dopisek do nazwy „-PozSzt„. Można z tego pliku skopiować całą kolumnę z liczbami sztuk i wstawić ją na końcu zestawienia zasadniczego.
Mam w planach nagrać krótki film instruktażowy. Jak taki film powstanie to wkleję tu odpowiedni link do tego filmu.

MABCin
1) Poprawiono działanie niektórych poleceń.
2) Rozszerzono bazę podpór ABC
3) Wprowadzono możliwość zadawania podpór w postaci słupów i ścian w modelu ABC w programie GstarCAD 2023
4) Wprowadzono do paska zadań ikonkę prostowania elementów – polecenie EDS.

MBASE
1) Dodano nowe polecenie II, służące do przypisywania fieldów (pól) zarówno z obiektów tekstowych jak i liniowych. Polecenie to łączy 2 wcześniejsze polecenia: IT oraz IDL.]
2) Dodano nowe polecenie ITI, służące do przypisywania tekstów między fieldami (polami). Program sprawdzi czy kliknięty obiekt tekstowy z fieldem (źródłowy) ma pojedyncze odwołanie do fielda (pola) tekstowego i jeśli tak to przypisze nowym klikniętym obiektom tekstowym tekst z tego fielda źródłowego a nie bezpośrednio z klikniętego obiektu.

MŻELBET
1) W poleceniu ZESTPK do zestawień stali prętów kodowanych dodano możliwość złamania tabeli zestawieniowej dostosowując ją do wysokości ramki rysunkowej. W oknie dialogowym można podać jaka ma być maksymalnie wysoka tabela zestawieniowa. Program jak tabela będzie wyższa to ją załamie i będzie generował kolejne wiersze zestawieniowe obok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *