MCAD – aktualizacja 5.16

MŻELBET
1) Poprawiono polecenie KWOP kopiujące styl opisu prętów żelbetowych. Wcześniej nie było ustawione cofanie i nie było obsługi błędów.
2) Dodano nowe polecenie SWOP, które umożliwia kopiowanie styli między opisami elementów do zestawień. Należy najpierw kliknąć na opis, którego styl chcemy skopiować a następnie wybrać obiekty opisowe do zmiany stylu na wcześniej kliknięty.
3) Zmodyfikowano i rozszerzono możliwości rysowania strzemion poleceniem STRZ. Obecnie można rysować strzemiona definiując również 2 punkty przekroju oraz otuliny.