MCAD – aktualizacja 5.17

MŻELBET
1) Poprawiono zestawienia stali polecenie ZEST. Wcześniej pojawiały się błędy w oznaczeniach w opisach prętów zliczanych z metra.
2) Poprawiono polecenie SKP skalujące pręty przekrojowe. Teraz zapisują się nowe średnice do danych dodatkowych (informacyjnych) modyfikowanych prętów.
3) Wprowadzono nowe polecenie WIEN rysująca wieńce jako pozycje zliczane z metra. Polecenie to będzie sukcesywnie rozbudowywane i będą dodawane nowe przekroje wieńcowe.