MCAD – aktualizacja 5.26

MSTAL
1) W poleceniu WDLG przy definiowaniu profili stalowych wprowadzono możliwość definiowania indywidualnych blachownic z pasami: dolnym i górnym o różnej szerokości i grubości
2) W poleceniu WDLG dla przekrojów dwuteowych wprowadzono wyświetlanie informacji w oknie dialogowym o nośnościach maksymalnych profilu: Mmax Dolne, Mmax Górne, Vmax i Nmax. Nośności te są zależne od parametrów geometrycznych wybranego profilu oraz wytrzymałości wybranego rodzaju stali.
3) W poleceniu SSD przy obliczeniach styków doczołowych poprawiono moduł obliczeniowy i wprowadzono generowanie notatki z obliczeń.
4) Poprawiono zliczanie masy jednostkowej i powierzchni malowania dla prętów przy zestawieniach stali w module stalowym.

MŻELBET
1) Usunięto błędy przy generowaniu prętów przy zmiennej TRIMMODE=0.

Moduł systemowy
1) Usunięto problem przy prawidłowym odczytywaniu zdefiniowanego folderu roboczego MCADa. Poprzednio konieczne było, żeby ścieżka robocza z folderem MCADa zapisana była na ostatnim miejscu w ścieżkach roboczych programu CAD. Obecnie nie jest to konieczne.